Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Κίνηση και ταχύτητα

2 ώρες

Έναυσμα: " Τι είδος κίνησης κάνει;"

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe1.docx

Οι μαθητές παρατηρούν τις εικόνες και απαντούν στις ερωτήσεις που σχετίζονται με το είδος κίνησης των αντικειμένων. 


Η βάρκα που κινείται από αριστερά προς τα δεξιά

Τα στιγμιότυπα των αντικειμένων έχουν σχεδιαστεί ανά ίσα χρονικά διαστήματα στις εικόνες.

Το τραίνο που κινείται από δεξιά προς τα αριστερά

Τα στιγμιότυπα των αντικειμένων έχουν σχεδιαστεί ανά ίσα χρονικά διαστήματα στις εικόνες.

Ο αλεξιπτωτιστής πέφτει

Τα στιγμιότυπα των αντικειμένων έχουν σχεδιαστεί ανά ίσα χρονικά διαστήματα στις εικόνες.

Η μπάλα του μπάσκετ

Τα στιγμιότυπα των αντικειμένων έχουν σχεδιαστεί ανά ίσα χρονικά διαστήματα στις εικόνες.

Τι είδος κίνησης κάνει;


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κίνηση και ταχύτητα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3667