Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Κίνηση και ταχύτητα

2 ώρες

Πειραματισμός μέσω εικονικού εργαστηρίου

35λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe2.docx

Οι μαθητές διερευνούν την προσομοίωση κινούμενου άντρα (Phet: Ο Κινούμενος Άνδρας, http://phet.colorado.edu/el/simulation/moving-man) με τη βοήθεια φύλλου εργασίας. 


Ο κινούμενος άνδρας


Κίνηση προς τα δεξιά και κίνηση προς τα αριστερά

Όταν ο άνδρας κινηθεί με ταχύτητα 5m/s, θα κινηθεί δεξιά.

Το διάνυσμα της ταχύτητας

Ο άνδρας μετακινείται προς τα δεξιά για 0,5s με ταχύτητα 5m/s και......στη συνέχεια κινείται με τη διπλάσια ταχύτητα για 0,5s επιπλέον

Ο κινούμενος άντρας

άσκηση μέσω της προσομοίωσης Phet: "Ο κινούμενος άντρας"

Επιλέγετε τη διεύθυνση: https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/moving-man και κάνετε Λήψη. Στη συνέχεια ανοίγετε την προσομοίωση

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κίνηση και ταχύτητα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3668