Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική

2 ώρες

Κουτιά και αποθήκευση - χρήση μεταβλητών

2λεπτά

[Η φάση διεξάγεται στην Αίθουσα Διδασκαλίας την 1η διδακτική ώρα]

Εκπαιδευτική τεχνική: εμπλουτισμένη εισήγηση με εμβόλιμες ερωτήσεις-απαντήσεις κατανόησης.


Τι είναι μια μεταβλητή;

Εδώ ο δάσκαλος αφηγείται επεξηγώντας τα λεγόμενα με την χρήση των χάρτινων κουτιών.

Τι είναι μια μεταβλητή;


Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3696