Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική

2 ώρες

Μεταβλητότητα και τύπος μεταβλητής

8λεπτά

[Η φάση διεξάγεται στην Αίθουσα Διδασκαλίας την 1η διδακτική ώρα]

Εκπαιδευτική τεχνική: εμπλουτισμένη εισήγηση με εμβόλιμες ερωτήσεις-απαντήσεις κατανόησης.

Γιατί την μεταβλητή την ονομάζουμε έτσι – τι άραγε περιέχει;

Εδώ ο δάσκαλος αφηγείται επεξηγώντας τα λεγόμενα με την χρήση των χάρτινων κουτιών.

Γιατί την μεταβλητή την ονομάζουμε έτσι – τι άραγε περιέχει;


Παράδειγμα 1ο

Εδώ ο δάσκαλος αφηγείται επεξηγώντας τα λεγόμενα με την χρήση των χάρτινων κουτιών.

Παράδειγμα 1ο


Παράδειγμα 2ο


Παράδειγμα 2ο


Παράδειγμα 3ο


Παράδειγμα 3ο


Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3697