Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική

Πληροφορική (Δημοτικό)

Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η «μεταβλητή» ως όρος χρησιμοποιείται από την επιστήμη των Μαθηματικών στις μαθηματικές εξισώσεις. Ως βασική έννοια της επιστήμης της Πληροφορικής, χρησιμοποιείται στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό. Οι μαθητές, ειδικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην κατανόησή της και άρα στη χρήση της. Το παρόν σενάριο, που έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στο εκπαιδευτικό πεδίο, βοηθά τους μαθητές στην αρχική κατανόηση και χρήση της μεταβλητής μέσω τεχνικών και πρακτικών εμπέδωσης που αξιοποιούν τις αισθήσεις της αφής και της όρασης αλλά και τη δημιουργική φαντασία τους, με τη χρήση προσιτών, οικείων και καθημερινών αντικειμένων.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση της έννοιας της ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ και άρα στη χρήση της. Το παρόν σενάριο βοηθά τους μαθητές στην αρχική κατανόηση και χρήση της μεταβλητής μέσω τεχνικών και πρακτικών εμπέδωσης που αξιοποιούν τις αιθήσεις της αφής και της όρασης αλλά και της δημιουργικής φαντασία τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Αλγόριθμος >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Κουτιά και αποθήκευση - χρήση μεταβλητών
2λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην αίθουσα διδασκαλίας των μαθητών - 1η διδακτική ώρα
Μεταβλητότητα και τύπος μεταβλητής
8λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη διδασκαλίας των μαθητών - 1η διδακτική ώρα
Οι επτά κανόνες χρήσης των μεταβλητών
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη διδασκαλίας των μαθητών - 1η διδακτική ώρα
Ο έβδομος κανόνας - κατανόηση σε ομάδες
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη διδασκαλίας των μαθητών - 1η διδακτική ώρα
Ανάκληση γνώσεων και τροποποίηση αλγορίθμων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής - 2η διδακτική ώρα
Διδακτικοί Στόχοι
Να μπορούν οι μαθητές να προσδιορίζουν την έννοια και την αναγκαιότητα χρήσης μια μεταβλητής.
Να μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν την μεταβλητότητα και τον τύπο μιας μεταβλητής.
Να μπορούν οι μαθητές να απαριθμούν τους επτά κανόνες χρήσης των μεταβλητών.
Να μπορούν συνεργατικά οι μαθητές να εμπεδώσουν τον έβδομο κανόνα των μεταβλητών.
Να μπορούν οι μαθητές να ανακαλούν τις γνώσεις περί μεταβλητών & να τροποποιούν απλούς αλγορίθμους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μεταβλητή, Scratch, σενάριο scratch, Αλγόριθμος, ΓΛΩΣΣΑ, τουβλάκια lego,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής, Η/Υ με εγκατεστημένο το λογισμικό Scratch ή/και φυλλομετρητή με πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.pseudoglossa.gr ή το λογισμικό ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ή το λογισμικό ΓΛΩΣΣΑ
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.