Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική

2 ώρες

Ανάκληση γνώσεων και τροποποίηση αλγορίθμων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1o_-_fasi_5_-_hartis.doc fyllo_ergasias_2o_-_fasi_5_-_scratch.doc fyllo_ergasias_3o_-_fasi_5_-_pseydoglossa.doc

[Η φάση διεξάγεται στο Εργαστήριο Πληροφορικής την 2η διδακτική ώρα]

Θα δοθούν στους μαθητές φύλλα εργασίας τα οποία θα τους καθοδηγήσουν να κάνουν χρήση όλων όσων διδάχτηκαν σχετικά με τις μεταβλητές, και χρήση αυτών των γνώσεων για να ολοκληρώσουν μερικές δραστηριότητες έτσι ώστε να αξιολογηθούν ή αυτοαξιολογηθούν (αποφασίζει ο δάσκαλος).

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3700