Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική

2 ώρες

Οι επτά κανόνες χρήσης των μεταβλητών

15λεπτά

[Η φάση διεξάγεται στην Αίθουσα Διδασκαλίας την 1η διδακτική ώρα]

Εκπαιδευτική τεχνική: εμπλουτισμένη εισήγηση με εμβόλιμες ερωτήσεις-απαντήσεις κατανόησης.

Βασικοί κανόνες χρήσης μεταβλητών (και αποθηκευτικών κουτιών)


Κανόνας 1ος


Κανόνας 2ος


Κανόνας 3ος


Κανόνας 4ος


Κανόνας 5ος


Κανόνας 6ος


Κανόνας 7ος

Για τον κανόνα αυτόν υπάρχει ειδική συνεργατική δράση στη επόμενη Φάση 4 - Δείτε τη!

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3698