Μαθαίνω τα ζώα και τα χρώματα.

Γερμανική Γλώσσα (Δημοτικό)

Μαθαίνω τα ζώα και τα χρώματα.

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μαθητοκεντρικό διδακτικό σενάριο με επίκεντρο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών, αφού είναι σε στενή συνάφεια με τα ενδιαφέροντα τους, ενεργοποιώντας παράλληλα γνώσεις και από άλλα γνωστικά αντικείμενα (γεωγραφία, καλλιτεχνικά κτλ.) και προωθώντας τη διαθεματικότητα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές επισκέπτονται έναν ζωολογικό κήπο.  Εκεί γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ζώων και αποφασίζουν να «υιοθετήσουν» ένα ζώο ως τάξη. Το ερώτημα που τους απασχολεί είναι, με τι κριτήρια θα επιλέξουν το συγκεκριμένο ζώο.

Επίσης οι μαθητές δυσκολεύονται να μάθουν τα ζώα στα Γερμανικά, ιδίως σε σχέση με τα άρθρα τους αφού αυτά δεν ταυτίζονται πολλές φορές με τα αντίστοιχα στα Ελληνικά. Με το συγκεκριμένο σενάριο λοιπόν επιτυγχάνεται η εκμάθηση και εμπέδωση των ζώων σε συνδυασμό με το οριστικό και αόριστο άρθρο καθώς και τα χρώματα. Επίσης ενεργοποιούνται και εμπεδώνονται προηγούμενες γνώσεις.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Γερμανική Γλώσσα > Καθημερινή ζωή > Λεξιλόγιο (σημασία - χρήση - μορφή) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Einstieg-Aufwärmphase
3λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Hinführungs- und Präsentationsphase
22λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Erarbeitungsphase
13λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Bewertung durch Spiel!
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Abschlussphase
2λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να παρουσιάζουν τα ζώα στα Γερμανικά.
Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα οριστικά και αόριστα άρθρα σε κάθε ζώο.
Οι μαθητές μαθαίνουν να περιγράφουν απλά τα ζώα χρησιμοποιώντας τα χρώματα.
Οι μαθητές μιλούν για το αγαπημένο τους κατοικίδιο και το παρουσιάζουν.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΖΩΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ, ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός Πίνακας, Υπολογιστής, Βιντεοπροβολέας, ελεύθερα λογισμικά.

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μαθαίνω τα ζώα και τα χρώματα.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).