Φάση Σεναρίου

Γερμανική Γλώσσα (Δημοτικό)

Μαθαίνω τα ζώα και τα χρώματα.

1 ώρα

Bewertung durch Spiel!

5λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.4-2.docx

Über das Arbeitsblatt wird den Schülern nahegelegt "Memory" zu spielen. Sie sollen sich in zwei Gruppen teilen und zusammenarbeiten. Die Gruppe die gewinnt, kann sich dafür entscheiden, welches Tier nach dem Besuch im Zoo von der Klasse "adoptiert" wird. Der Lehrer verfolgt das Geschehen und registriert die korrekten Antworten, indem er das Spiel aus der Nähe beobachtet. Falls es erforderlich ist, spornt er die Schüler durch aufmunternde Aktionen an.


Wir spielen Memory!

Welche zwei Karten passen zusammen?

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μαθαίνω τα ζώα και τα χρώματα.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3882