Η οικογένεια μου κι εγώ

Γερμανική Γλώσσα (Δημοτικό)

Η οικογένεια μου κι εγώ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μαθητοκεντρικό, πολυπολιτισμικό και διαφοροποιημένο σενάριο διδασκαλίας που με τη βοήθεια των ΤΠΕ θέτει στο επίκεντρο το να ξυπνήσει το ενδιαφέρον του μαθητή για τις δομές της οικογένειας και τις μεταξύ τους σχέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γερμανόφωνες χώρες. Στο τέλος του σεναρίου ο μαθητής θα είναι σε θέση να παρουσιάζει μέλη της οικογένειας του, να δίνει πληροφορίες σχετικά με  αυτά και να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις οικογένειες άλλων. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγών και βρίσκονται στη Γερμανία, σε μία οικογένεια που τους φιλοξενεί. Πώς θα επικοινωνήσουν με την εκεί οικογένεια, ώστε να γνωρίσουν τα μέλη της και αντίστοιχα να παρουσιάσουν τη δική τους οικογένεια; Στα πλαίσια αυτής της επικοινωνίας οι μαθητές θα μάθουν να ξεχωρίζουν τα μέλη της οικογένειας στη Γερμανική Γλώσσα ιδίως σε συνδυασμό με τα άρθρα και τις κτητικές αντωνυμίες δικός,-ή,-ό μου / δικός,-ή,-ό σου, γεγονός που συχνά τους δυσκολεύει.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Γερμανική Γλώσσα > Κοινωνικές σχέσεις (γνωριμία, οικογένεια, φιλία) > Γραμματική (σημασία - χρήση - μορφή) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Einstieg - Aufwärmphase
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Hinführungs- und Präsentationsphase
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Erarbeitungsphase
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Bewertung durch Spiel!
17λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Abschlussphase
3λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Klassenraum
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές μαθαίνουν τα μέλη της οικογένειας στα Γερμανικά.
Οι μαθητές μαθαίνουν να δίνουν πληροφορίες για την οικογένεια τους και να παρουσιάζουν τα μέλη της.
Οι μαθητές μαθαίνουν να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για τις οικογένειες τρίτων.
Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις κτητικές αντωνυμίες του ενικού αριθμού.
Οι μαθητές μαθαίνουν να σχηματίζουν ερωτήσεις ολικής και μερικής αγνοίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός πίνακας, Υπολογιστής, Βιντεοπροβολέας, ελεύθερα λογισμικά

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η οικογένεια μου κι εγώ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).