Φάση Σεναρίου

Γερμανική Γλώσσα (Δημοτικό)

Η οικογένεια μου κι εγώ

2 ώρες

Bewertung durch Spiel!

17λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.4.docx

Über das Arbeitsblatt wird den TN nahegelegt "Karten" zu spielen. Sie teilen sich in vier Gruppen auf und jeder bekommt eine Karte. Er soll das Wort (das Familienmitglied), das auf der Karte steht mündlich, schriftlich, durch Pantomime oder Zeichnen beschreiben. Er kann aber das Wort selbst nicht laut sagen oder irgendwie benutzen. Dafür hat er eine Minute Zeit. Die Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt. Der KL beobachtet leise das Geschehen und ermutigt die TN weiterzumachen. Nach dem Spiel wird den TN ein Fragenbogen zur Verfügung gestellt. Sie sollen anonym verschiedene Fragen, die den Unterrichtsprozess betreffen beantworten.


Karte 1


Karte 2


Karte 3


Karte 4


Karte 5


Karte 6


Karte 7


Karte 8


Karte 9


Karte 10


Karte11


Karte 12


Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η οικογένεια μου κι εγώ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3897