Φάση Σεναρίου

Γερμανική Γλώσσα (Δημοτικό)

Η οικογένεια μου κι εγώ

2 ώρες

Abschlussphase

3λεπτά

Die TN werden gebeten mit Hilfe der Arbeitsblatts 2.2.2 ihren eigenen Familienbaum zu machen, indem sie Fotos der verschiedenen Familienmitglieder benutzen oder selbst was dazu malen. Dann sollen sie ein Mitglied ihrer Familie auswählen und eine Powerpoint Präsentation machen, wo sie ihn oder sie beschreiben werden. Dann verabschiedet sich der KL von den TN und teilt ihnen mit, dass er mit groβer Ungeduld auf ihre nächste, gemeinsame Unterrichtsstunde wartet.


Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η οικογένεια μου κι εγώ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3898