Φάση Σεναρίου

Γερμανική Γλώσσα (Δημοτικό)

Η οικογένεια μου κι εγώ

2 ώρες

Einstieg - Aufwärmphase

5λεπτά

KL (Kursleiter) und TN (Teilnehmer) begrüβen sich gegenseitig. KL fragt die TN, wie es ihnen geht und fragt die TN, ob sie Lust haben einige Fotos anzusehen. Jedes Foto wird der Reihe nach auf dem IW (Interaktiver Whiteboard) präsentiert. Der KL fragt, welches das heutige Thema, womit sich die TN beschäftigen werden, sein könnte. Nach jedem Photo : Diskussion-Brainstorming. Erst nach dem vierten Photo wird es absolut klar, dass es sich um das Thema "Familie" handelt.

 


Bild 1

Was ist unser heutiges Thema? Ποιο είναι το σημερινό μας θέμα;

Bild 2

Was ist unser heutiges Thema? Ποιο είναι το σημερινό μας θέμα;

Bild 3

Was ist unser heutiges Thema? Ποιο είναι το σημερινό μας θέμα;

Bild 4

Was ist unser heutiges Thema? Ποιο είναι το σημερινό μας θέμα;

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η οικογένεια μου κι εγώ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3894