Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Εκλογές - εκλογικά συστήματα

1 ώρα

Τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών.

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ekloges.xls

Στην φάση αυτή γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των τελευταίων εκλογών μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε αυτήν εστιάζουμε στα αποτελέσματα στην Επικράτεια, σε αποτελέσματα ανά νομό καθώς και στον χρωματισμένο χάρτη με τις εκλογικές περιφέρειες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται το αρχείο excel, όπουμπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διακρίνουν οι μαθητές τις έννοιες "πλειοψηφικό" και "αναλογικό" εκλογικό σύστημα, τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και άλλες λεπτομέρειες, όπως τη σπουδαιότητα εισόδου περισσότερων ή λιγότερων κομμάτων στη Βουλή για το σχηματισμό κυβέρνησης ή την αξία των άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων στο εκλογικό αποτέλεσμα


Αποτελέσματα εκλογών

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές που έγιναν στις 20 Σεπτεμβρίου 2015

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εκλογές - εκλογικά συστήματα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3938