Εκλογές - εκλογικά συστήματα

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Εκλογές - εκλογικά συστήματα

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, αλλά και ένα αρχείο σε μορφή excel, γίνεται μία παρουσίαση στους μαθητές της έννοιας "εκλογικό σύστημα". Αφού πρώτα παρουσιαστεί η ύλη του βιβλίου, στη συνέχεια οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα άρθρα του Συντάγματος που σχετίζονται με την ανάδειξη των βουλευτών στις εθνικές εκλογές, καθώς και με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Τέλος, παρουσιάζεται μέσω του αρχείου excel η διαδικασία μετατροπής των ψήφων που συγκεντρώνουν τα κόμματα σε έδρες. Με τον τρόπο αυτό δίνεται και η σπουδαιότητα, τα θετικά και αρνητικά στοιχεία κάθε εκλογικού συστήματος.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί μία προσπάθεια να μάθουν οι μαθητές τι σημαίνει στην πράξη εκλογικό σύστημα και πόσο σημαντικό είναι αυτό για την εκπροσώπηση του εκλογικού σώματος και την κοινοβουλευτική δημοκρατία.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Σύνδεση με το σχολικό βιβλίο.
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Το ελληνικό Σύνταγμα.
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Ο εκλογικός νόμος.
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών.
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Εφαρμογή - άσκηση.
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη - σπίτι
Διδακτικοί Στόχοι
- Διεύρυνση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών με ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών
Κατανόηση της εκλογικής διαδικασίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
εκλογές, εκλογικό σύστημα, πλειοψηφικό, αναλογικό,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαφανοσκόπιο, διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εκλογές - εκλογικά συστήματα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.