Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Εκλογές - εκλογικά συστήματα

1 ώρα

Εφαρμογή - άσκηση.

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ekloges.xls

Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας από το αρχείο excel. Σε αυτό μπορούν να δοθούν τυχαίοι αριθμοί ως ψήφοι κομμάτων και να ζητηθεί από τους μαθητές να υπολογίσουν το ποσοστό, να καθορίζουν ποια κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, καθώς και τις έδρες που αυτά θα λάβουν, είτε με το ισχύων εκλογικό σύστημα, είτε με το αναλογικό.


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εκλογές - εκλογικά συστήματα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3939