Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Ψηφιακή Εικόνα - Διερεύνηση με το Φωτόδεντρο και τη Ζωγραφική

2 ώρες

Χαρακτηριστικά Ψηφιογραφικών εικόνων

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
worksheet2_activities1_2.docx pixel_resolution.docx

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο φύλλο εργασίας και πριν δοθεί το δεύτερο φύλλο, ο καθηγητής με μία μικρή εισήγηση, αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά των ψηφιογραφικών εικόνων, την ανάλυση, το βάθος χρώματος και το μέγεθος – μαζί με τον μαθηματικό τύπο -  τα οποία και αναγράφει στον πίνακα.

Κατόπιν παραδίδει στους μαθητές το δεύτερο φύλλο εργασίας. Στην πρώτη δραστηριότητα δίνεται στους μαθητές ένα αρχείο που περιέχει δύο ψηφιογραφικές εικόνες, ίδιων γεωμετρικών διαστάσεων και ζητείται από κάθε ομάδα να υπολογίσει την ανάλυσή τους. Πρόκειται για μια διερευνητική προσέγγιση της έννοιας της ανάλυσης ψηφιογραφικής εικόνας.

Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα φύλλα εργασιών και συζητά στην ολομέλεια τις απαντήσεις που έχουν δοθεί. Η συζήτηση εστιάζεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η ανάλυση της εικόνας επηρεάζει την ποιότητα και το μέγεθος του αρχείου εικόνας.

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να εκτελέσουν τη δεύτερη δραστηριότητα του δεύτερου φύλλου εργασίας,  η οποία βρίσκεται στη Φωτόδεντρο, fotodentro.edu.gr (http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2413?locale=el) το οποίο πρέπει να επισκεφτούν και να εντοπίσουν την προτεινόμενη εφαρμογή δίνοντας τις κατάλληλες λέξεις – κλειδιά. Είναι μία διαδραστική εφαρμογή δημιουργίας ψηφιογραφικών (και διανυσματικών) εικόνων στην οποία οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν μία ψηφιογραφική εικόνα καθορίζοντας το βάθος χρώματος που επιθυμούν και συγκρίνοντας το μέγεθος αποθήκευσής της με αυτό μιας άλλης εικόνας με διαφορετικό βάθος χρώματος.

Πρόκειται για μία εξαιρετική εφαρμογή της οποίας ο βασικός γνωστικός της στόχος είναι εννοιολογικός – να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του βάθους χρώματος, τη συσχέτιση ουσιαστικά των συνδυασμών των δυαδικών ψηφίων με συγκεκριμένες αποχρώσεις. Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία αυτή, διότι δημιουργούν σχήματα, ρυθμίζουν οι ίδιοι τις τιμές του βάθους χρώματος, διερευνούν τους δυνατούς συνδυασμούς των χρωμάτων πατώντας πάνω στο πλήκτρο ‘Βάθος χρώματος’ και ελέγχουν το μέγεθος της εικόνας παρατηρώντας τον άξονα των μεγεθών στο κάτω μέρος της εφαρμογής. Οι μαθητές δηλαδή πειραματίζονται, διερευνούν, ανακαλύπτουν, επανελέγχουν με ενεργητικό τρόπο τις νέες έννοιες και με τον εκπαιδευτικό σε ρόλο καθοδηγητικό και ενθαρρυντικό που κατευθύνει τους μαθητές να διατυπώσουν τη γνώση που ανακαλύφθηκε.

Πρόκειται λοιπόν για μία δραστηριότητα βασισμένη στον εποικοδομητισμό που εμπεριέχει και στοιχεία γνωστικής σύγκρουσης δεδομένης της συζήτησης που θα ακολουθήσει από τα μέλη της κάθε ομάδας στην προσπάθειά τους να διερευνύσουν την τετραπλή επιλογή συνδυασμών bits που προτείνει η εφαρμογή (Βάθος χρώματος 1, 2, 3 και 4) αλλά και γενικότερα να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τίθενται στο Φύλλο Εργασίας τους


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ψηφιακή Εικόνα - Διερεύνηση με το Φωτόδεντρο και τη Ζωγραφική » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3967