Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Ψηφιακή Εικόνα - Διερεύνηση με το Φωτόδεντρο και τη Ζωγραφική

2 ώρες

Μέγεθος αρχείου εικόνας

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
worksheet2_activity3.docx

Στην τρίτη φάση ζητείται από τους μαθητές να εκτελέσουν την τρίτη δραστηριότητα του δεύτερου φύλλου εργασίας κατά την οποία θα δημιουργήσουν δύο ζωγραφιές στη Ζωγραφική, μία απλή και μία πολύπλοκη με περισσότερα θέματα και χρώματα, θα τις αποθηκεύσουν (και τις δύο) ως Bitmap24-bit χρωμάτων και θα ελέγξουν το μέγεθος των δύο αυτών αρχείων. Η δραστηριότητα αυτή  έχει τρεις βασικές διαφορές με την προηγηθείσα δεύτερη δραστηριότητα: περνά από το επίπεδο μιας μικροεφαρμογής σε ένα ρεαλιστικότερο εργαλείο δημιουργίας εικόνας, δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης truecolor και άρα μετάβασης σε πραγματικές τιμές βάθους χρώματος και τέλος καθορίζει το μέγεθος μιας εικόνας σε πραγματικές μονάδες αποθήκευσης (Byte) και όχι απλής σύγκρισης. Επιτυγχάνει λοιπόν βαθύτερη διερεύνηση και εμπέδωση της νέας γνώσης.


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ψηφιακή Εικόνα - Διερεύνηση με το Φωτόδεντρο και τη Ζωγραφική » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3968