Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

«Τα βουνά της Ελλάδας»

3 ώρες

Δραστηριότητες αξιολόγησης της εργασίας.

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_4.docx

Οι μαθητές/τριές μας με τη χρήση λογισμικού αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης δημιουργικότητας ( Tux Paint), σχεδιάζουν και ζωγραφίζουν ορεινούς όγκους-βουνά της Ελλάδας.

Το Tux Paint είναι ένα πρόγραμμα ζωγραφικής, αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας που διαθέτει πολλά σχεδιαστικά εργαλεία. Το παιδί μπορεί γρήγορα και εύκολα να υλοποιεί δραστηριότητες (κατασκευή σκίτσων), με τις οποίες αφυπνίζεται η δημιουργικότητά του και καλλιεργείται η έκφρασή του. Δίνεται έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην ανακάλυψη της γνώσης, στην επίλυση προβλημάτων και στην προσωπική εμπλοκή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία. Βοηθάει στο σχηματισμό εμπειριών από πλευράς μαθητών/τριών  και τους δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουν απόψεις ,αντιλήψεις , ιδέες.

  Έτσι προτρέπουμε τους μαθητές/τριες, με τη χρήση του λογισμικού αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας (Tux Paint), που έχουν διδαχθεί στην ώρα της Αισθητικής Αγωγής, να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν  τα βουνά της Ελλάδας. Δίνεται στους μαθητές/τριές μας μια ευχάριστη δραστηριότητα να εκφράσουν δημιουργικά με παιγνιώδη τρόπο, ζωγραφιές που απεικονίζουν την ορεινή ελληνική φύση μέσα στον ελλαδικό χώρο.

Επιπλέον γίνεται αξιολόγηση με τη βοήθεια του λογισμικού ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot Potatoes (Εικ. 4) υλοποιώντας δραστηριότητες αντιστοίχησης, σταυρόλεξου και πολλαπλών επιλογών. (Δραστηριότητες αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου).

Το Hot Potatoes είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε δραστηριότητες διαφόρων μορφών για χρήση είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω υπολογιστή με έναν ιδιαίτερα φιλικό τρόπο.

Οι αξία των εφαρμογιδίων του Hot Potatoes βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα που δίνεται στον εκπαιδευτικό να φτιάξει εύκολα πολλά και διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων με τη μορφή ιστοσελίδων (html).Στη συνέχεια οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητες είτε μέσα στο σχολικό εργαστήριο (εφόσον αποθηκευτούν στο τοπικό δίκτυο) είτε με σύνδεση στο διαδίκτυο (εφόσον αποθηκευτούν σε διακομιστή ιστοσελίδων π.χ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).Εφόσον οι δραστηριότητες συνδυαστούν κατάλληλα με το μάθημα και γίνει εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του προγράμματος για ανατροφοδότηση , τότε μπορούμε να μιλάμε για ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια του κάθε εκπαιδευτικού, που δε θα περιοριστεί σε μια απλή μηχανή αξιολόγησης της διδασκαλίας. Το λογισμικό Hot Potatoes επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξα, αντιστοίχισης, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών.

Οι μαθητές αξιολογούν οι ίδιοι την επίδοσή τους με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού Hot Potatoes και μπορούν να συγκρίνουν τα ποσοστά επιτυχίας τους .Επιπλέον οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην κινητοποίηση των μαθητών, την ενεργητική συμμετοχή με την παροχή κινήτρων με την ανατροφοδότηση που παρέχουν αλλά και το ελκυστικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα οι μαθητές αξιολογούνται με τη βοήθεια δραστηριοτήτων που έχουν δημιουργηθεί με το λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot Potatoes και συμπληρώνουν δραστηριότητες πολλαπλών επιλογών και σταυρόλεξου καταγράφοντας κατά πόσο έχουν αφομοιώσει τα χαρακτηριστικά των ορεινών όγκων της πατρίδας μας, κατά πόσο μπορούν να συνεργαστούν ομαδικά και να καταγράψουν τα αποτελέσματά τους. 


Ζωγραφίζω τα βουνά της πατρίδας μου


Η Ελλάδα μας με τα βουνά της


Χάρτης της Ελλάδας-google maps


Τα βουνά της πατρίδας μας


Τα βουνά της πατρίδας μας 1


Τα βουνά της πατρίδας μας 2


Τα βουνά της πατρίδας μας 3


Τα βουνά της πατρίδας μας 4


Τα βουνά της πατρίδας μας 5


Τα βουνά της πατρίδας μας 6


Τα βουνά της πατρίδας μας 7


Τα βουνά της πατρίδας μας 8


Τα βουνά της πατρίδας μας 9


Τα βουνά της πατρίδας μας 10


Τα βουνά της πατρίδας μας 11


Τα βουνά της πατρίδας μας 12


Ζωγραφίζω τα βουνά της πατρίδας μου 1


Δημιουργός Σεναρίου: Χρήστος Νικολούτσος (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Τα βουνά της Ελλάδας»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4028