Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

«Τα βουνά της Ελλάδας»

3 ώρες

Συγγραφή εργασίας σχετική με το θέμα.

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_ekmathisis_google_earth.docx fyllo_ergasias_2_37.doc

 Φροντίζουμε στην συγκεκριμένη φάση να ακολουθείται ως στρατηγική διδασκαλίας η καθοδηγούμενη διερεύνηση κατά την οποία οι μαθητές ακολουθούν συγκεκριμένες διδακτικές υποδείξεις του εκπαιδευτικού και εμπλέκονται σε διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα ανοίγουμε με τους μαθητές το λογισμικό οπτικοποίησης Google Earth, ενώ έχουμε αφήσει στην αρχή ενεργοποιημένη την πλευρική εργαλειοθήκη, τη γραμμή εργαλείων και τη γραμμή κατάστασης πατώντας √ από το μενού Προβολή.

  Στο σημείο αυτό γίνεται εκμάθηση των βασικών λειτουργιών πλοήγησης του λογισμικού Google Earth (Φύλλο εργασίας εκμάθησης Google Earth).

Το Google Earth: πρόκειται για ελεύθερο λογισμικό οπτικοποίησης & διερεύνησης που δίνει τη δυνατότητα πλοήγησης σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω του διαδικτύου και παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Οι εικόνες αυτές συνδυάζονται με χάρτες και διάφορες άλλες πληροφορίες. Επιπλέον οι μαθητές/τριες μπορούν να πλοηγηθούν επιλέγοντας το ύψος που επιθυμούν.

       Το συγκεκριμένο λογισμικό οπτικοποίησης προσφέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  1. Παρέχει ταυτόχρονη εικονική παρουσίαση μεγάλου όγκου δεδομένων ώστε να καθιστά εφικτή την ερμηνεία και την κατανόησή τους
  2. Παρέχει την προβολή νέων µη αναμενόμενων δεδομένων, πληροφοριών, ιδιοτήτων και ερωτημάτων τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για ανακάλυψη, κατανόηση και επικοινωνία
  3. Παρέχει την παρουσίαση φαινομένων και χαρακτηριστικών που συμβαίνουν σε πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες περιοχές της Ελλάδας.
  4. Παρέχει τη δυνατότητα δυναμικών και πολλαπλών αναπαραστάσεων για άμεσο χειρισμό των δεδομένων.

Το συγκεκριμένο λογισμικό στο σενάριό μας χρησιμοποιείται ως εξής:

  1. Το περιβάλλον παρέχει νέες καθώς και αυθεντικές εμπειρίες στους μαθητές σχετικά µε τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, αφού εμπεδώνουν με πιο φυσικό τρόπο την παρουσία των βουνών στον Ελλαδικό χώρο.
  2. Το περιβάλλον ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων, των αντιλήψεων, των ιδεών και των μαθητών στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, αφού τα παιδιά έχουν συνολική εικόνα των βουνών, που αποτελούν μέρος του κατακόρυφου διαμελισμού της χώρας μας. Επιπλέον μπορούν να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά τους ( φυσικό πλούτο χλωρίδας, ιδιομορφία- ποικιλομορφία εδάφους, οικοσυστήματα).
  3. Το περιβάλλον προσφέρει και ενθαρρύνει χρήσεις πολλαπλών και ταυτόχρονων μορφών αναπαράστασης της.
  4. Ειδικά παρέχεται η δυνατότητα αναπαράστασης των εικόνων των βουνών, δίνοντας μέσω της εικονικής αυτής πραγματικότητας μια σαφή αίσθηση του ορεινού όγκου της Ελλάδας. 

Ζητάμε απ’ τους μαθητές στην αναδυόμενη καρτέλα με πλήθος εικονιδίων που προκύπτει, καθώς πατούν το κουμπί «προσθήκη αναζήτησης μέρους», να επιλέξουν την πινέζα που επιθυμούν. Έπειτα τους παρακινούμε να πληκτρολογήσουν στο αναδυόμενο παράθυρο τα βουνά που επιθυμούν και με την πινέζα να τα τσεκάρουν και να παρατηρήσουν τη γεωγραφική τους θέση.   

Έπειτα απενεργοποιούμε την πλευρική εργαλειοθήκη, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή τους με άλλες εικόνες μιας και το λογισμικό μπορεί να παρουσιάζει πλήθος πληροφορίας - εικόνων οι οποίες δεν αφορούν το διδασκόμενο μάθημα.

Με τη βοήθεια του λογισμικού Google Earth ζητάμε από τους μαθητές να παρατηρήσουν, να εντοπίσουν με τη βοήθεια του εικονιδίου σήμανσης μέρους και να καταγράψουν, με τα ονόματα τους, τα βουνά της πατρίδας μας.

Μέσα από αυτήν την ηλεκτρονική περιήγηση δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές/τριες να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα σχετικά με την κατανομή των βουνών στον ελλαδικό χώρο, να αντιληφθούν το χώρο που καταλαμβάνουν συγκριτικά με την επιφάνεια της Ελλάδας.

Μόλις τελειώσουν ακολουθεί ολιγόλεπτη συζήτηση με βάση τις απαντήσεις, τις παρατηρήσεις και καταλήγουμε σε οριστικά συμπεράσματα. Στο τέλος, οι μαθητές αποθηκεύουν τη δραστηριότητά τους στο Google Earth με τίτλο «Google Earth-βουνά της Ελλάδας » στο φάκελο του μαθήματος.

Χωρίς να κλείσουν το Google Earth με βάση το κειμενικό και φωτογραφικό υλικό που θα αντλήσουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οπτικοποίησης θα ασχοληθούν με τις δραστηριότητες του Φύλλου Εργασίας 2.

Με αυτήν την προσέγγιση οι μαθητές/τριες θα δεχτούν εξωτερικά ερεθίσματα (οπτικά – ακουστικά) και θα παρακινηθούν να εστιάσουν στην έννοια της χαρτογράφησης και ταξινόμησης των βουνών στη χώρα μας.


Η Ελλάδα μας με τα βουνά της


Χάρτης της Ελλάδας-google maps


Όλυμπος- Video

Video Με χρήση Λογισμικού οπτικοποίησης, Google Earth

Τα βουνά της Ελλάδας


Τα βουνά της Ηπείρου και κεντρικής Ελλάδας


Τα βουνά της Θράκης


Τα βουνά της Κρήτης

Τα βουνά της Κρήτης

Τα βουνά της Μακεδονίας


Τα βουνά της Πελοποννήσου


Τα βουνά της Στερεάς Ελλάδας


Δημιουργός Σεναρίου: Χρήστος Νικολούτσος (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Τα βουνά της Ελλάδας»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4027