Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας: Ιωάννης Καποδίστριας

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας: Ιωάννης Καποδίστριας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. (ΔΕΠΠΣ Ιστορίας ΣΤ' Δημοτικού, σελ., 206). Ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αφορά στην ιστορία και πιο συγκεκριμένα στην έννοια της εθνικής ολοκλήρωσης και στις συνεχείς προσπάθειες για εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Για να μπορέσουν οι μαθητές να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που θα τους ζητηθούν θα πρέπει να μπορούν να πλοηγούνται στο
διαδίκτυο, να παρακολουθούν ένα βίντεο μέσω διαδικτύου, να γνωρίζουν τους κανόνες πληκτρολόγησης και το περιβάλλον ενός επεξεργαστή κειμένου καθώς και του λογισμικού δημιουργίας παρουσιάσεων σε ικανοποιητικό βαθμό.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το σενάριο περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων ΤΠΕ μέσα από τις οποίες γίνεται η δόμηση της νέας γνώσης. Οι δραστηριότητες είναι δομημένες σύμφωνα με τις αρχές της καθοδηγούμενης ανακάλυψης, όπου μέσα από διερευνητικές διεργασίες (αναζήτηση στο διαδίκτυο) ο μαθητής συλλέγει, οργανώνει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που του είναι χρήσιμες. Είναι εμφανείς οι αρχές του εποικοδομισμού με τον οποίο οι μαθητές μέσα από την αυτενεργό εξερεύνηση, οικοδομούν τη γνώση. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί καθοδηγητικά / συμβουλευτικά και ως διαμεσολαβητής της γνώσης, προωθώντας τους μαθητές στην αυτενέργεια και την ανακάλυψη.
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΠΕ

Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το θέμα που εξετάζεται και να το διερευνήσουν
με διάφορους τρόπους (διαδίκτυο, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, πολυμέσα), να οργανώσουν τις πληροφορίες που βρίσκουν, να αποφασίσουν για τα σημαντικά γεγονότα και αποφάσεις της διακυβέρνησης Καποδίστρια, καθώς και για τις συνέπειές τους.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Μέσα από τις δραστηριότητες και το πληροφοριακό υλικό ου παρέχεται στους μαθητές/τριες θα τους δοθεί η δυνατόττηα να γνωρίζουν την προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά και την προσφορά του στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Επιπλεον θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να αξιοποιήσουν και να αξιολογήσουν πληροφορίες προκειμένου να υλοποιήσον τις σχεδιασμένες δραστηριότητες.
 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Ηγετικές προσωπικότητες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Μαθαίνω για τη ζωή και έργο του Καποδίστρια
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Η διακυβέρνηση και η προσφορά του Καποδίστρια
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αν δεν υπάρχει αίθουσα διδασκαλίας.
Αποτίμηση και κριτική του έργου του
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αν δεν υπάρχει αίθουσα διδασκαλίας
Αξιολόγηση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αν δεν υπάρχει αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι
Η γνωριμία με την προσωπικότητα: Καποδίστριας.
Η ενημέρωση σχετικά με την προσφορά του στην οργάνωση του κράτους, την οικονομία, την εκπαίδευση.
Η ερμηνεία των πράξεων και των αποφάσεων του Καποδίστρια, καθώς και η αναγνώριση των συνεπειών τους.
Η χρησιμοποίηση του βίντεο ως πηγή πληροφοριών, και η αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων του.
Η συμμετοχή σε συζητήσεις και η παρουσίαση των απόψεών τους σχετικά με διάφορα θέματα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
1821, Επανάσταση, ελληνικό κράτος, ανεξάρτητο, Καποδίστριας, αλληλοδιδακτικό σχολείο, γεωργική σχολή, Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, τουρκοκρατία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η διδακτική παρέμβαση είναι καλό να γίνει στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Είναι χρήσιμο οι μαθητές/τριες να χωριστούν σε ομάδες των 4 ατόμων με την απαίτηση του ανάλογου αριθμού Η/Υ που θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, εναλλακτικά μπορεί να πραγματοποιηθούν εντός της αίθουσας διδασκαλίας με τη χρήση βιντεοπροβολέα και τα φύλλα εργασίας να εκτυπωθούν και να διανεμηθούν στους μαθητές:
■ στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες και ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες).
■ με χρήση λογισμικού πολυμέσων.
■ με εκτυπωτή.
Δημιουργός Σεναρίου: Χρήστος Σκάρκος (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας: Ιωάννης Καποδίστριας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.