Δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό σποτ - Επεξεργασία ήχου με το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity και ιστοεξερεύνηση

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό σποτ - Επεξεργασία ήχου με το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity και ιστοεξερεύνηση

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο προσεγγίζει την ένοια "ψηφιακός ήχος" και αποτελεί μια γνωριμία με περιβάλλοντα επεξεργασίας ήχου με με ένα υποθετικό παράδειγμα από την πραγματική ζωή. Οι μαθητές καλούνται να γίνουν "ραδιοφωνικοί παραγωγοί" και να δημιουργήσουν ένα ραδιοφωνικό σποτ. Το σενάριο αναπτύχθηκε με την τεχνική της ιστοεξερεύνησης. Η εύρεση όλων των απαραίτητων πληροφοριών αλλά και όλες οι οδηγίες για τον τρόπο εργασίας και ολοκλήρωσης της "αποστολής" των μαθητών βρίσκονται στον δικτυακό τόπο : http://zunal.com/webquest.php?w=237914

Το διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε ώστε να αξιοποιηθεί:

 • Στην Πληροφορική Ε και Στ’ Δημοτικού στα πλαίσια του άξονα μαθησιακού στόχου “Δημιουργώ και εκφράζομαι με τις ΤΠΕ -  Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα “ και συγκεκριμένα των στόχων της “Χρήσης εξοπλισμού πολυμέσων”, “Δημιουργίας και επεξεργασίας αρχείων ήχου”
 • Στην Πληροφορική  Β’ Γυμνασίου στα πλαίσια του άξονα μαθησιακού στόχου “Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα”. Πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο “Πολυμέσα - Ήχος”

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Με άξονα το γνωστικό αντικείμενο

«Tο ψηφιακό είναι αιώνιο. Τα χρώματα ξεθωριάζουν, τα φιλμ μαυρίζουν, τα μουσικά όργανα φθείρονται, το χαρτί αποσυντίθενται. Αλλά η ψηφιακή μορφή των πραγμάτων είναι αιώνια και αναλλοίωτη. Η ψηφιοποίηση του κόσμου είναι ένα θαύμα και, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ένα κατόρθωμα του πνεύματος.», Νίκος Δήμου

H ψηφιοποίηση περιεχομένου αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Ο ψηφιακός ήχος σήμερα βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η δισκογραφία, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το διαδίκτυο, η κινηματογραφική παραγωγή κ.α. Εϊναι επίσης ένα από τα βασικά στοιχεία των εφαρμογών πολυμέσων, μαζί με το κείμενο, την εικόνα, την κινούμενη εικόνα και το βίντεο. Τα πολυμέσα εμπλέκονται & εφαρμόζονται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς στην καθημερινή μας ζωή, όπως εκπαίδευση & επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση, ψυχαγωγία, πωλήσεις & διαφημίσεις, περίπτερα παροχής πληροφοριών (kiosks), Internet, ψηφιακές βιβλιοθήκες, κ.ά. Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο οι εφαρμογές πολυμέσων να επικοινωνούν μέσω δικτύου με άλλους υπολογιστές. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) πολυμέσων και η τηλεδιάσκεψη.

Τα αρχεία ήχου που χρησιμοποιούνται από μια εφαρμογή πολυμέσων μπορούν είτε να προέλθουν από την ψηφιοποίηση ήχων που παράγονται από εξωτερικές πηγές, όπως μικρόφωνο,  συστήματα ήχου, τηλεόραση κ.ά., είτε να δημιουργηθούν από τον υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό και υλικό. Τα αρχεία αυτά είναι δυνατόν να περιέχουν τόσο μουσική όσο και ομιλία.

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης του αναλογικού ήχου περιλαμβάνει δυο στάδια. Το στάδιο της δειγματοληψίας όπου λαμβάνονται δείγματα από το αναλογικό σήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Από το ρυθμό της δειγματοληψίας (sampling rate), δηλαδή τον αριθμό των δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο (που μετριέται σε KHz), εξαρτάται η ποιότητα του σήματος.  Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της κωδικοποίηση στο οποίο η ένταση του κάθε δείγματος αντιστοιχίζεται σε έναν δυαδικό αριθμό. Ο αριθμός δυαδικών ψηφίων που διατίθενται για την αποθήκευση κάθε δείγματος είναι σταθερός και καλείται εύρος δείγματος (sample width). Το εύρος δείγματος καθορίζει τις δυνατές τιμές που μπορεί να λάβει το κάθε δείγμα. Οι τιμές του κάθε δείγματος αποθηκεύονται στρογγυλεμένες στην πλησιέστερη στάθμη.

Τα τελευταία χρόνια οι ραγδαίες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών έχουν συντελέσει στη βελτίωση των μεθόδων επεξεργασίας του ψηφιακού ήχου. Ταυτόχρονα η ψηφιακή επεξεργασία ήχου έχει μετατραπεί σε μία απολύτα προσιτή διαδικασία τόσο από άποψη προαπαιτούμενης τεχνογνωσίας όσο και από άποψη κόστους. Σήμερα οι χρήστες Η/Υ έχουν στη διάθεση τους μία πληθώρα αξιόλογων πακέτων λογισμικού που σχετίζονται με τον ψηφιακό ήχο πολλά εκ των οποίων διατίθενται δωρεάν.

 

Με άξονα το εργαλείο επεξεργασίας ήχου (Ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα, Audacity)

To Audacity είναι ένα ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα που προτείνεται για την εκπαιδευτική διαδικασία παγκοσμίως και με πολλαπλές προτάσεις για την χρήση του εντός και εκτός τάξης . Ειδικότερα στην Ελλάδα προτείνεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (http://opensoft.sch.gr/node/1353).  Το Audacity αποτελεί έναν πολύ αξιόλογο επεξεργαστή ψηφιακού ήχου (digital audio editor) ανοικτού κώδικα.  Είναι διασυστημικό, δηλαδή μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε διάφορα λειτουργικά συστήματα, διατίθεται δωρεάν και δεν υστερεί σε δυνατότητες σε σχέση με τις αντίστοιχες εμπορικές εφαρμογές. Λειτουργεί με πολλαπλά tracks ήχου, παρέχει πλήρεις δυνατότητες επεξεργασίας ήχου (silence, copy, trim, split, duplicate, γεννήτρια τόνων, πληθώρα effects (amplify, bass boost, echo, fade in/out, reverse, reverb κ.α.), ενώ είναι επεκτάσιμο με τα plug-ins  που χρησιμοποιεί.

Το Audacity είναι ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται ψηφιακές ηχητικές κυματομορφές. Εκτός του ότι ηχογραφεί ήχους απευθείας από το πρόγραμμα, έχει τη δυνατότητα να εισάγει ηχητικά αρχεία διαφόρων μορφών (formats), συμπεριλαμβανομένων των WAV, AIFF, MP3 και Ogg Vorbis. Τα PCM formats των 8, 16, 24 και 32 bits μπορούν να εισαχθούν και να εξαχθούν.

 

Συνοπτικά κάποιες από τις δυνατότητες του Audacity είναι

 • Αποκοπή (cut), αντιγραφή (copy), επικόλληση (paste), διαγραφή (delete), σίγαση (silence), διπλασιασμός (duplicate), διαχωρισμός (split)
 • Εφαρμογή  plug-in effects σε οποιοδήποτε σημείο ενός ήχου
 • Ενσωματωμένος volume envelope editor.
 • Προσαρμόσιμο spectrogram track view mode
 • Παράθυρο ανάλυσης συχνότητας για εφαρμογές ηχητικής ανάλυσης
 • Προσαρμοσμένος ρυθμός αναπαραγωγής για κάθε κομμάτι, ο οποίος επαναδειγματολειπτείται στο ρυθμό δειγματοληψίας  του project.
 • Απλές έως και περίπλοκες λειτουργίες ευθυγράμμισης για κομμάτια και ομάδες κομματιών

 

Εκτός από τους προφανείς πρακτικούς λόγους για τους οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα όπως το Audacity στα σχολεία (οικονομικοί, διαθεσιμότητα, συμβατότητα) υπάρχουν και άλλοι που συνηγορούν στην επιλογή τέτοιων εφαρμογών.

Το ελεύθερο λογισμικό επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν πώς λειτουργεί το λογισμικό. Μερικοί μαθητές, όταν φθάσουν στην εφηβεία, θέλουν να μάθουν τα πάντα για τον υπολογιστή τους και το λογισμικό του. Νοιώθουν μια έντονη περιέργεια να διαβάσουν τον πηγαίο κώδικα των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν καθημερινά. Για να μάθουν να γράφουν καλό κώδικα, οι μαθητές πρέπει να μελετήσουν και να συγγράψουν πολύ κώδικα. Έχουν ανάγκη να μελετήσουν και να κατανοήσουν πραγματικά προγράμματα, που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους στην πράξη. Μόνο το ελεύθερο λογισμικό μπορεί να το επιτρέψει αυτό.

Ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο το ελεύθερο λογισμικό πρέπει να χρησιμοποιείται στα σχολεία, είναι η παροχή ηθικής διαπαιδαγώγησης. Προσδοκούμε από τα σχολεία να διδάξουν στους μαθητές βασικές αρχές και χρήσιμες ικανότητες, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η δουλειά τους. Η θεμελιωδέστερη αποστολή των σχολείων είναι να διδάξουν στους ανθρώπους πώς να γίνουν καλοί πολίτες, πράγμα που περιλαμβάνει και τη συνήθεια να βοηθούν τους άλλους. Στον κλάδο της πληροφορικής, αυτό σημαίνει να διδάσκουν στον κόσμο να μοιράζονται το λογισμικό. Τα σχολεία, αρχίζοντας από τα νηπιαγωγεία, θα πρέπει, πάνω από όλα, να λένε στους μαθητές τους: “Αν φέρετε λογισμικό στο σχολείο, θα πρέπει να το μοιραστείτε με τους υπόλοιπους μαθητές. Και θα πρέπει να δείχνετε τον πηγαίο κώδικα στην τάξη, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να μάθει.” (http://www.gnu.org/education/edu-schools.html )

 

Με άξονα την τεχνική της ιστοεξερεύνησης

Οι ιστοεξερευνήσεις (WebQuests), αναπτύχθηκαν από τον Bernie Dodge και τον Tom March στις αρχές του 1995. Είναι δραστηριότητες προσανατολισμένες στην έρευνα όπου οι περισσότερες ή και όλες οι πληροφορίες που αναζητούν οι μαθητές προέρχονται από τον Παγκόσμιο Ιστό. Είναι δραστηριότητες που εμπλέκουν νοητικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου όπου οι μαθητές αναλύουν πληροφορίες και αναδεικνύουν λύσεις σε προβλήματα πέρα από την απλή αναζήτηση γεγονότων. Είναι ένας σχετικά εύκολος τρόπος να ενσωματωθεί το Διαδίκτυο στην τάξη, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη, οδηγώντας στην αύξηση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μέσα από τις δραστηριότητες της ομάδας και εμπλέκοντας ενεργά τους μαθητές θέτοντας πραγματικούς στόχους μέσα σε διαθεματικά πλαίσια: (Πηγή: WebQuest.org, "Creating WebQuests").

Τα βασικά στάδια μιας δραστηριότητας WebQuest είναι:

 • Η Εισαγωγή (Introduction) που θέτει το αρχικό πλαίσιο και παρουσιάζεται το θέμα.
 • Η Εργασία (Task) που είναι πραγματοποιήσιμη και ενδιαφέρουσα.
 • Η περιγραφή της Διαδικασίας (Process) που πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν την εργασία και το σύνολο Πηγών (Resources) πληροφοριών στο Διαδίκτυο, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας.
 • Η Αξιολόγηση (Evaluation) της εργασίας των μαθητών και
 • Το Συμπέρασμα (Conclusion) που δίνει απάντηση στο αρχικό ερώτημα και υπενθυμίζει στους συμμετέχοντες αυτά που έμαθαν. (Πηγή: Dodge, 1997, Critical Attributes)

Ένα πραγματικό WebQuest....

Αφορά έναν πραγματοποιήσιμο, αυθεντικό και ενδιαφέροντα στόχο.

Απαιτεί υψηλού επιπέδου σκέψη. Δηλαδή σύνθεση, ανάλυση, επίλυση προβλήματος, δημιουργικότητα και κρίση.

Αξιοποιεί τις πηγές του Διαδικτύου. Ένα WebQuest που δεν είναι βασισμένο στους πραγματικούς πόρους του Διαδικτύου είναι ένα μεταμφιεσμένο παραδοσιακό μάθημα (βιβλία και άλλα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα WebQuest, αλλά αν το Διαδίκτυο δεν είναι στην καρδιά του μαθήματος, τότε δεν είναι ένα WebQuest).

Δεν είναι μια ερευνητική έκθεση ή μια επιστημονική ή μαθηματική διαδικασία. Δεν αρκεί οι μαθητές απλώς να εξερευνούν και να παρουσιάζουν ιστοχώρους. Δεν είναι απλώς μια εμπειρία πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Πηγή: WebQuest.org, "Creating WebQuests").

 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΣΥΝΔEΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σεναρίου θα μπορούσε να προταθεί στους μαθητές να ασχοληθούν με διαθεματική προσέγγιση παραγωγής αρχείων ήχου δημιουργώντας ολοκληρωμένες ραδιοφωνικές εκπομπές. Σε αυτές μπορούν να παρουσιάζουν κάποιο θέμα της που αφορά τη σχολική ζωή αλλά και γενικότερα τους μαθητές. Αυτοί, στα πλαίσια μιας ερευνητικής εργασίας, βιωματικής δράσης ή ακόμα στα πλαίσια ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, συγκροτούν ομάδες αντίστοιχες με αυτές του παρόντος σεναρίου, συμβουλεύονται εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, ερευνούν κάποιο θέμα, επιλέγουν ή συνθέτουν μουσική, παράγουν γραπτό λόγο και παρουσιάζουν ηχητικά τη δουλειά τους. Τέλος  κάνουν μοντάζ και τελική επεξεργασία του ήχου. Το παραγόμενο μπορεί να αποτελέσει podcast που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου ή συμμετοχή σε ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως για παράδειγμα το διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο, European School Radio που φιλοξενεί αντίστοιχες εργασίες μαθητών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Οι μαθητές  θα μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα την διαδικασία της ψηφιοποίησης του ήχου αν γίνει παραλληλισμός και υπενθύμιση του τρόπου αποθήκευσης όλων των ειδών της πληροφορίας στον υπολογιστή (χαρακτήρες, αριθμοί ή και εικόνας αν το έχουν ήδη διδαχτεί).

Επίσης θα μπορούσαμε να θυμίσουμε ότι αντίστοιχα ο κινηματογράφος είναι πολλές συνεχόμενες φωτογραφίες που τις βλέπουμε πολύ γρήγορα τη μια μετά την άλλη. Αντίστοιχα ο ψηφιακός ήχος είναι ένα σύνολο διακριτών στιγμιότυπων (δειγμάτων) ενός αναλογικού συνεχόμενου ήχου.

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Στο σενάριο αυτό μπορεί να υπάρξει δυσκολία αρχικά στην εξοικείωση των μαθητών με την ιστοεξερεύνηση. Για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί στο χρονοδιάγραμμα να εξηγηθεί από τον εκπαιδευτικό ο τρόπος εργασίας και ίσως θα ήταν σκόπιμο να παρουσιαστεί μια αντίστοιχη ιστοεξερεύνηση.

Μια ακόμη δυσκολία που αναμένεται να υπάρξει είναι η χρήση ενός εργαλείου επεξεργασίας ήχου για πρώτη φορά. Η ύπαρξη των εκπαιδευτικών βίντεο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ να γίνει γρήγορη εξοικείωση με το περιβάλλον οπότε θα είναι καλό να τονιστεί η χρησιμότητά τους από τον εκπαιδευτικό

Τέλος, το γεγονός ότι μια αίθουσα διδασκαλίας δεν είναι κατάλληλος χώρος για ηχογραφήσεις, ειδικά όταν εργάζονται εκεί ταυτόχρονα 5 ή 6 ομάδες μαθητών, θα έχει αντίκτυπο στη δυνατότητα ποιοτικής ηχογράφησης και σαφώς ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξηγήσει ότι δεν αναζητούμε ένα τέλειο ποιοτικά αποτέλεσμα σε αυτό το στάδιο της εργασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

Ο διδακτικός θόρυβος που αναμένεται να υπάρξει θα προέλθει κυρίως από την χρήση του μικροφώνου για τις ανάγκες της ηχογράφησης. Πολλές φορές οι μαθητές σε μικρές ηλικίες, ειδικά αν ηχογραφούν τη φωνή τους για πρώτη φορά, εντυπωσιάζονται από τη χροιά της και έχουν την τάση να πειραματίζονται και να “παίζουν” με διάφορες δοκιμές ηχογράφησης. Αυτό ίσως να γίνει αιτία να χαθεί πολύτιμος χρόνος κατά την υλοποίηση του σεναρίου. Παράλληλα ο πραγματικός θόρυβος που θα υπάρξει κατά την παράλληλη ηχογράφηση από όλες τις ομάδες στον χώρο της τάξη ίσως να δημιουργήσει μια αναστάτωση. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξηγήσει από την πρώτη στιγμή ότι θα πρέπει να μιλάμε πάντα πολύ χαμηλόφωνα κατά τη συνεργασία για να μην δυσκολεύουμε τις άλλες ομάδες στο έργο τους. Επίσης θα πρέπει να επισημάνει στους μαθητές να κάνουν σωστή διαχείριση του χρόνου αν θέλουν η ομάδα τους να συμμετέχει κανονικά στη διαδικασία αξιολόγησης.
 

ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Για το Γνωστικό αντικείμενο

Πολυμέσα και Web Publishing (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων)

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/2873/887.pdf

Πληροφορική Β’ Γυμνασίου

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB103/173/1206,4409/

Φωτόδεντρο / Δειγματοληψία Ηχου

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/556
 

Για το audacity

Διαδραστικά εκπαιδευτικά βίντεο για το Audacity

http://edutorials.gr/audacity-tutorials
 

Ψηφιακή Επεξεργασία Ηχου με χρήση Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

http://www.audacity.gr/

Audacity in Education

http://wiki.audacityteam.org/wiki/Audacity_in_Education#Links_for_teachers

Educational Uses of Audacity and Podcasts

https://dscaudacity.wikispaces.com/Educational+Uses+of+Audacity+and+Podcasts

Λήψη Audacity

http://audacity.sourceforge.net/download/?lang=el
 

Για την ιστοεξερεύνηση

Σχέδιο κατασκευής WebQuest (Αναστασία Βακαλούδη)

http://zunal.com/webquest.php?w=106194

Ιστοεξερευνήσεις για μαθήματα Πληροφορικής

http://users.sch.gr/evagel/webquest

Εύκολη δημιουργία ιστοεξερευνήσεων - Πρότυπα

http://zunal.com/index.php

Άλλες πηγές

Εργαστήριο δημιουργίας εκπομπών

http://www.i-create.gr/component/k2/item/869?Itemid=362&lang=el

European School Radio, Tο Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο

http://esradio.mysch.gr
 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αντικείμενο του διδακτικού σεναρίου είναι η διδασκαλία του ψηφιακού ήχου και της επεξεργασίας του μέσα από δραστηριότητες ιστοεξερεύνησης. Η διδασκαλία, η εμπέδωση και η αξιολόγηση οργανώνονται σε δραστηριότητες που υπηρετούν τους διδακτικούς στόχους, που τέθηκαν από τον εκπαιδευτικό. Ως διδακτικές στρατηγικές επελέγησαν η Ενεργητική συμμετοχή, η Διερευνητική μάθηση και η Εργασία Σε Μικρές Ομάδες.

Η ιστοεξερεύνηση επιλέχθηκε γιατί αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001 Βοσνιάδου, 2001) κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να διερευνούν ένα θέμα και αξιοποιούν το Διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. Οι μαθητές αναλαμβάνουν την αναζήτηση πληροφορίας, την αξιολόγησή της, την επιλογή της κατάλληλης πληροφορίας και την αξιοποίησή της με βάση τους στόχους της δραστηριότητάς τους. Σ' ένα τέτοιο διδακτικό σενάριο, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης. Οι ιστοεξερευνήσεις σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών και να εστιάζουν περισσότερο στη χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της ενώ υποστηρίζουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη αλλά και την κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999; Brown Yoder, 1999). Επίσης, διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό μαθημάτων ορίζοντας τα συστατικά στοιχεία και τη δομή που πρέπει να διαθέτουν αυτά.
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Δεν αναμένονται

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Δεν προβλέπεται διατάραξη του Διδακτικού Συμβολαίου καθώς η Ιστοεξερεύνηση είναι μια τεχνική στοχευμένης αναζήτησης στο Διαδίκτυο, προσφιλής διαδικασία στους μαθητές. Επίσης η εργασία σε ομάδες χρησιμοποιείται τόσο στο μάθημα της Πληροφορικής όσο και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα (πχ. Ερευνητικές Εργασίες)
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών ως προς τις δεξιότητες για τον χειρισμό των ΤΠΕ οι μαθητές επιλέγουν οι ίδιοι το ρόλο τους και συγκροτούνται σε ομάδες των 4 ατόμων.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προετοιμασία του εργαστηρίου για την διεξαγωγή του διδακτικού σεναρίου. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνουν δοκιμές στη λειτουργία του ηχητικού εξοπλισμού και του λογισμικού επεξεργασίας ήχου (Audacity).

Ο εκπαιδευτικός θα επισημάνει εξαρχής την ανάγκη για σωστή διαχείριση του χρόνου αφού υπάρχει ο κίνδυνος οι ομάδες να αναλωθούν σε άσκοπες ηχογραφήσεις ή χρονοβόρες αναζητήσεις μουσικών κομματιών στο YouTube. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι θα πρέπει να υπάρχει χαμηλός θόρυβος κατά τη διαδικασία των ηχογραφήσεων

Δεν χρειάζονται να μοιραστούν φύλλα εργασίας, αφού η ιστοεξερεύνηση εμπεριέχει τις οδηγίες για την εργασία των μαθητών.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Δεδομένου ότι οι μαθητές αν και είναι εξοικιωμένοι με τον ψηφιακό ήχο στην καθημερινή τους ζωή, δεν γνωρίζουν την διαδικασία ψηφιοποίησης και επεξεργασίας του ήχου. Έτσι, δημιουργήθηκε η ποαρούσα ιστοεξερεύνηση που επιτρέπει στους μαθητές να ανακαλύψουν τις απαραίτητες έννοιες από το διαδίκτυο, αλλά και να επεξεργαστούν ψηφιακό ήχο με ένα πολύ ενδιαφέρον για αυτούς παράδειγμα.

Σκοπός της ιστοεξερεύνησης είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την μετατροπή του ήχου σε ψηφιακή μορφή και την επεξεργασία του με εκμάθηση και χρήση ειδικών εργαλείων επεξεργασίας ήχου (Audacity). 

 
at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Πολυμέσα > Ήχος >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Καθορισμός του αναμενόμενου αποτελέσματος
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Μελέτη πηγών & ασκήσεις εμπέδωσης
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ομαδικές εργασίες στο Audacity
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αξιολόγηση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να εξηγούν τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού ήχου και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ψηφιοποίησή του.
να διαπιστώσουν πως η ιστοεξερεύνηση είναι μία στοχευμένη αναζήτηση πληροφοριών και όχι τυχαία περιπ
Να πειραματίζονται με περιφερειακές συσκευές ήχου (μικρόφωνο, ακουστικά) και να τις χρησιμοποιούν έτ
Να εφαρμόζουν τεχνικές επεξεργασίας ήχου με εργαλεία όπως το Audacity για να δημιουργήσουν ένα ολοκλ
να συνεργάζονται με σκοπό την παραγωγή μιας ομαδικού έργου.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
πολυμέσα, ψηφιακός ήχος, ιστοεξερεύνηση, μαθητικό ραδιόφωνο, European School Radio,
Υλικοτεχνική υποδομή
Απαιτούμενα ψηφιακά μέσα είναι φυσικά το εργαστήριο, οι υπολογιστές, ένας βιντεοπροβολέας, η σύνδεση στο διαδίκτυο. Για τις ανάγκες της ηχογράφησης και επεξεργασίας του ήχου θα απαιτηθούν επιπλέον:
- Μικρόφωνο και ακουστικά σε κάθε έναν από τους υπολογιστές που θα εργαστούν οι ομάδες (4 άτομα σε κάθε ομάδα). Αν δεν υπάρχουν ακουστικά στο εργαστήριο θα μπορούσε να ζητηθεί από τους μαθητές να φέρουν τα δικά τους για τις ώρες του μαθήματος.
- Εγκατεστημένο λογισμικό Audacity σε όλους τους υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν (http://audacity.sourceforge.net/download/?lang=el). Επίσης στην περίπτωση που οι υπολογιστές έχουν λειτουργικό σύστημα Windows, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος καi o κωδικοποιητής MP3 LAME, που επιτρέπει στο Audacity να εξάγει αρχεία MP3.
- Ηχεία, αν είναι δυνατόν καλής ποιότητας, τουλάχιστον στον κεντρικό υπολογιστή του εργαστηρίου.
Επίσης αν το επιτρέπει η δικτυακή εγκατάσταση του εργαστηρίου, να δημιουργηθεί ένας κοινόχρηστος φάκελος όπου θα τοποθετηθούν τα τελικά σποτ των ομάδων, έτσι ώστε να μπορούν γρήγορα να συγκεντρωθούν για να ακουστούν σε όλη την τάξη.
Μια επιφύλαξη που θα μπορούσε να υπάρχει για την υλοποίηση του σεναρίου είναι η προτροπή που υπάρχει για “κατέβασμα” (download) τραγουδιών από το YouTube. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί από τον εκπαιδευτικό ότι τη διαδικασία αυτή την κάνουμε μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για τις ανάγκες της ολοκλήρωσης της εργασίας μας. Εναλλακτικά θα μπορούσε να υπάρχει ένας αριθμός Mp3 τραγουδιών στον κοινόχρηστο φάκελο του εργαστηρίου για να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές.
Δημιουργός Σεναρίου: Αναγνώστης Γενιτζές (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό σποτ - Επεξεργασία ήχου με το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity και ιστοεξερεύνηση» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.