Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές πρώτα κάνουν μία επανάληψη των εννοιών που έχουν μάθει στο προηγούμενο μάθημα: Υπολογιστικό Νέφος και Μοντέλα Υπηρεσιών Νέφους.

Κατόπιν εξασκούνται σε παραδείγματα χρήσης Εφαρμογών Υπηρεσιών Νέφους.

Τέλος διερευνούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα χρήσης τέτοιων εφαρμογών.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου να μάθουν τι σημαίνει υπολογιστικό νέφος, να αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Διαδίκτυο > Συμμετοχικός Ιστός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Επανάληψη
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διαμοιρασμός και επεξεργασία αρχείου στο νέφος
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Δημιουργία Βίντεο στο Νέφος
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Οφέλη και κίνδυνοι από τη χρήση Υπηρεσιών Νέφους
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ανακεφαλαίωση
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίζουν τα τρία Μοντέλα Υπηρεσιών Νέφους
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζονται δεδομένα με χρήση Υπηρεσιών Νέφους
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να διαμοιράζονται αρχεία με άλλους χρήστες
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν οφέλη και κινδύνους χρήσης υπηρεσιών νέφους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Υπολογιστικό Νέφος, IaaS, PaaS, SaaS, διαμοιρασμός αρχείων, εργασία στο Νέφος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).