ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η Βιοηθική βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στην επικαιρότητα. Μετά τη γενετική επανάσταση και ιδιαίτερα μετα την πρόσφατη ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος και τις ασύλληπτες εφαρμογές της γενετικής μηχανικής στο νέο αυτό μικρόκοσμο του γονιδίου και τελευταία μετά τις δυνατότητες ελέγχου του εγκεφάλου από τη νευρο-τεχνολογία και κυρίως πάντα μπροστά στο φάσμα της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης ανθρώπου, η βιοηθική συχνά εισβάλλει ακάθεκτη στο προσκήνιο θετικά και αρνητικά.

Η Ερευνητική Εργασία με θέμα τη "Βιοηθική" καταμερίζεται σε τέσσερα υπο-θέματα και κάθε υπο-θέμα εξετάζεται αυτοτελώς από κάθε ομάδα. Η διάρκεια της Ερευνητικής εργασίας είναι ένα τετράμηνο. Τα υπο-θέματα στα οποία μπορούν να εργαστούν οι ομάδες καθορίζονται πάντα από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μαθητων/τριών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα:

1η ομάδα: Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

2η ομάδα: Καθορισμός Φύλου.

3η ομάδα: Κλωνοποίηση,

4η ομάδα: Πειράματα σε ζώα

Η κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 4 μαθητές. Ο εκπαιδευτικός μέσω της φθίνουσας καθοδήγησης, διδάσκει, παρωθεί και εμψυχώνει.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

       Να εξετάσουν οι μαθητές/τριες:

  • βασικές αρχές της ηθικής φιλοσοφίας (τι είναι ηθική, επιστήμη, τεχνολογία) με έμφαση στα διλήμματα που σχετίζονται με τις επιστημονικές εξελίξεις και την σύγχρονη τεχνολογία.
  • Να διασαφηνίσουν βασικές επιστημονικές έννοιες που σχετίζονται με τη ζωή, την υγεία και την ανθρώπινη φύση.
  • Να διερευνήσουν ερωτήματα όπως:
  1. Πώς οι επιστημονικές ανακαλύψεις επηρεάζουν τον τρόπο που αξιολογούμε τα προβλήματα της ζωής μας και λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας;
  2.  Ποιες είναι οι επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου στην υγεία και την καθημερινή μας ζωή;
  3.  Πώς κρίνουμε το σωστό και το λάθος και τι συνεπάγεται η αναμέτρηση με τα όρια της ανθρώπινης φύσης; Από την αναζήτηση του ύψιστου αγαθού στην συνεπειοκρατία και τον ωφελιμισμό.
at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ερευνητική Εργασία - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Δημιουργία Ιδεοθύελλας για τον όρο «ΒΙΟΗΘΙΚΗ».
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο σε ομάδες.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Δραματοποίηση.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Δημιουργία ερωτηματολογίου.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές θα ευαισθητοποιηθούν σε σύγχρονα Βιοηθικά διλήμματα.
Να γίνουν γνώστες και πολλαπλασιαστές των ηθικών αξιών στη κοινωνία όπου ζουν.
Να έρθουν σε επαφή με νομικά πλαίσια για την τήρηση ή μη των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Να ενημερωθούν για τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
βιοηθική, DNA – Ανθρώπινο Γονιδίωμα, Εμφυτεύματα, Γενετικές Βελτιώσεις, κλωνοποίηση, Τεχνητή Νοημοσύνη.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Τάξη, Εργαστήριο Πληροφορικής, Βιντεοπροβολέας, λογισμικό παρουσίασης, λογισμικό συγγραφής κειμένων, λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων ερωτηματολογίου (excel), εικόνες, διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΠΟΥΤΣΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΒΙΟΗΘΙΚΗ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.