Φάση Σεναρίου

Τεχνολογία (Προσχολική)

Πολίτης Νηπιαγωγείου

2 ώρες

Το δημοτικό συμβούλιο του Νηπιαγωγείου

60λεπτά

Το  νηπιαγωγείο διακατέχεται και χαρακτηρίζεται από ένα παιδαγωγικό κλίμα ανοικτό, δημοκρατικό, που μεταδίδει στα παιδιά σιγουριά και ασφάλεια. Η δημιουργική προσέγγιση θεμάτων σχετικών με τη δημοκρατία, μέσω δραστηριοτήτων που ξεκινούν από τις εμπειρίες και τις γνώσεις των παιδιών, αξιοποιούν την επικαιρότητα, εμπλέκουν τη βιωματικότητα (Χρυσαφίδης, 2005), αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και συνδέονται με την κοινωνία, έτσι ώστε από αυτή την ηλικία να θεμελιώνεται η διαμόρφωση του δημοκρατικού πολίτη. Επομένως προκειμένου το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας να αποτελέσει ένα πραγματικά παιδαγωγικό πεδίο νέων εμπειριών και γνώσεων κρίθηκε απαραίτητο η επίσκεψη στο Δημαρχείο κατόπιν της πρόσκλησης.

Τα παιδιά σε ρόλο δημοσιογράφου ετοίμασαν τις ερωτήσεις τους για το Δήμαρχο αλλά και το καρτελάκι με το όνομά τους και την ιδιότητά τους. Στη συνέχει ο Δήμαρχος θα διαβάσει το Σύνταγμα και θα δεχτεί να το υπογράψει ώστε και με τη σύμφωνη γνώμη του να ξεκινήσει η άμεση εφαρμογή του.

Πριν την επίσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου οργανώθηκε στην αίθουσα του δημαρχείου το συμβούλιο. Οι μαθητές με τη σειρά πήραν το λόγο, χρησιμοποίησαν τα μικρόφωνα και συνεννοήθηκαν προκειμένου να διαμορφώσουν με ποια σειρά θα θέσουν τις ερωτήσεις στο Δήμαρχο.  

Στη διαδικασία αυτή ήταν παρόντες πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι που εξήγησαν στα παιδιά τη διαδικασία και βοήθησαν βιωματικά σε αυτή. 


Εξομοίωση δημοτικού συμβουλίου


Έγκριση και αποδοχή του Συντάγματος


Προετοιμασία δημοσιογράφων


Προετοιμασία των ερωτήσεων και των δημοσιογράφων


Δημιουργός Σεναρίου: Αλεξάνδρα Νάκου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πολίτης Νηπιαγωγείου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4169