Ας φτιάξουμε μια ιστορία ωραία με τον Αίσωπο παρέα

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Ας φτιάξουμε μια ιστορία ωραία με τον Αίσωπο παρέα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο, εστιάζει στην ενίσχυση της εξοικείωσης των παιδιών με εκφάνσεις της γνωστικής περιοχής της Γλώσσας, που σχετίζονται κυρίως με την προφορική επικοινωνία και την ανάγνωση. Αξιοποιεί ως βασικό δομικό υλικό ένα γνωστό μύθο του Αισώπου, προκειμένου να δημιουργηθούν κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες που θα ενθαρρύνουν τα παιδιά να καλλιεργήσουν τον αφηγηματικό λόγο, την αναγνώριση λέξεων και την κατανόηση κειμένων.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης, τα παιδιά παροτρύνονται να αξιοποιήσουν κατάλληλες αφηγηματικές τεχνικές, προκειμένου να αναδιηγηθούν έναν μύθο του Αισώπου που παρουσιάζεται με τη μορφή φωτοιστορίας και να αποδώσουν την κεντρική του ιδέα με την επιλογή ενός κατάλληλου λεκτικού σχήματος.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Γλώσσα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανίχνευση πρότερων γνώσεων των μαθητών
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Βρες την κρυμμένη ιστορία
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Τέσσερις Εικόνες-Μια Ιστορία
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Πες την ιστορία με μια παροιμία
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Δραστηριότητες Επέκτασης Σεναρίου
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να διηγηθούν το μύθο, αξιοποιώντας δημιουργικά τις πληροφορίες που προσφέρουν οι εικόνες
Να τηρήσουν τη χρονική σειρά των γεγονότων κατά την αφήγηση, αναπαράγοντας εύστοχα λεκτικά σχήματα
Να ενισχύσουν την αφηγηματική σκέψη κατά τη σύνθεση ιστορίας με τέσσερις εικόνες
Να εμπλουτίσουν τον προφορικό λόγο μέσα από την περιγραφική απόδοση του μύθου με μία παροιμία
Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν γραπτές πληροφορίες που υπάρχουν σε διάφορες πηγές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Αφήγηση, Οπτικός Γραμματισμός, Προφορική Επικοινωνία, Ανάγνωση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Μύθος Αισώπου, Οπτικό υλικό από το μύθο, Σχετική με το μύθο παροιμία, Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ας φτιάξουμε μια ιστορία ωραία με τον Αίσωπο παρέα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).