Μέσα από τη γειτονιά του χθες ανακαλύπτω τη γειτονιά του σήμερα

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Μέσα από τη γειτονιά του χθες ανακαλύπτω τη γειτονιά του σήμερα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο εστιάζει στη γνωριμία και ένταξη των παιδιών στο εγγύς κοινωικό τους πλαίσιο. Οι δράσεις που αναπτύσσονται αφορούν στην εξοικείωση των παιδιών με γεωγραφικά και ιστορικά δεδομένα, προκειμένου να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και κατανόηση του περιβάλλοντος της γειτονιάς.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στο παρόν σενάριο, μέσα από διαδικασίες ερευνητικής δράσης (προβληματισμός-υπόθεση-διερεύνηση-επαλήθευση ή διάψευση) τα παιδιά ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν το εγγύς ανθρωπογενές περιβάλλον τους και πιο συγκεκριμένα τη γειτονιά τους και να την αντιμετωπίσουν ως ένα δυναμικό αντικείμενο μάθησης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Περιβάλλον >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ας εξερευνήσουμε τη γειτονιά
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γειτονιά και Τάξη
Η γειτονιά μέσα στο χάρτη
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Η γειτονιά μέσα στο χρόνο
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Η ιστορία της γειτονιάς στο χθες και το σήμερα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να εξερευνήσουν τη γειτονιά χρησιμοποιώντας ποικίλα ερευνητικά εργαλεία
. Να "διαβάζουν" απλούς χάρτες και να εντοπίζουν σημαντικά σημεία της γειτονιάς
Να αντιλαμβάνονται τη ροή του χρόνου μέσα από τις αλλαγές στην ιστορία της γειτονιάς
Να δημιουργήσουν ιστορίες για τη γειτονιά αξιοποιώντας ιστορικά ή φανταστικά στοιχεία
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Γειτονιά, Χάρτες, Παρόν, Παρελθόν,
Υλικοτεχνική υποδομή
Συσκευές καταγραφής εικόνας-ήχου, Λογισμικό γραφικής απεικόνισης της γης, Χάρτες, Εικόνες, Βιβλία, Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μέσα από τη γειτονιά του χθες ανακαλύπτω τη γειτονιά του σήμερα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).