Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

2 ώρες

Χρησιμοποιώ Αλγορίθμους - Ιδιότητες Αλγορίθμων

20λεπτά
Οι μαθητές δοκιμάζουν και ακολουθούν έτοιμους αλγόριθμους.
Εντοπίζουν προβλήματα στην εκτέλεση των αλγορίθμων.
Διερευνούν τις επιπτώσεις αλλαγών σε αλγορίθμους.
Καταλήγουν στα χαρακτηριστικά (ιδιότητες) των αλγορίθμων.


Οι μαθητές:
(1) Μέσω μιας διαδραστικής παρουσίασης ακολουθούν έναν αλγόριθμο παρασκευής μαγειρικής συνταγής, απαντούν σε ερωτήματα και προβληματίζονται για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του αλγορίθμου.
(2) Τοποθετούν σε σωστή σειρά μια ακολουθία εντολών και προβληματίζονται για τις επιπτώσεις της μεταβολής της σειράς εκτέλεσης των εντολών του αλγορίθμου (Διαδραστικές ενεργές περιοχές).
(3) Μέσα από μια διαδραστική εικόνα απαντούν στο ερώτημα αν μπορούν να αλλάξουν τη σειρά εκτέλεσης των εντολών και να έχουν λύση στο πρόβλημα.
(4) Σε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής, επιλέγουν τη σωστή σειρά εκτέλεσης των εντολών ενός αλγορίθμου που η εκτέλεσή τους οδηγεί στην κατασκευή μιας σαίτας.
(5) Με μια ερώτηση επιλογής λέξεων, απαντούν στο ερώτημα της ύπαρξης πολλαπλών ισοδύναμων αλγορίθμων που επιλύουν το ίδιο πρόβλημα.

Πάμε να μαγειρέψουμε; (Προσδιορίζουμε τις Ιδιότητες του Αλγορίθμου)

Παρακολουθείστε με προσοχή τηνπαρουσίαση! Θα πρέπει να απαντήσετε σε σχετικές ερωτήσεις!

Φυτεύουμε ένα σπόρο!

Βάλτε τις παρακάτω οδηγίες στη σωστή σειρά.

Προσαρμογή από το "Real Life Algorithms", Code.org

"Υπάρχει μόνο μία λύση; "

Στην ακολουθία των εντολών (οδηγιών) ενός αλγορίθμου υπάρχει μόνο μια μοναδική σειρά; Μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά εκτέλεσης των εντολών και να έχουμε λύση στο πρόβλημά μας;

Φτιάξτε μια σαΐτα!

Μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας αλγόριθμοι που λύνουν ένα πρόβλημα. Η σειρά εκτέλεσης των εντολών μπορεί να αλλάζουν χωρίς να έχει αυτό επίπτωση στη λύση του προβλήματος.

Μπορείτε να βρείτε και άλλους από τους παραπάνω αλγορίθμους που είναι ισοδύναμοι, δηλαδή έχουν το ίδιο αποτέλεσμα;

Ισοδύναμοι Αλγόριθμοι

Μπορείτε να βρείτε ποιοι από τους παρακάτω αλγορίθμους είναι ισοδύναμοι, δηλαδή έχουν το ίδιο αποτέλεσμα;

Ιδιότητες ενός Αλγορίθμου

(Διαδραστικό Σχολικό Βιβλίο: Πληροφορική Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1)

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
237