Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

2 ώρες

Δημιουργώ Αλγορίθμους - Επιλύω προβλήματα

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3-varkaris.docx fyllo_ergasias_4-anoi.docx
Οι μαθητές δημιουργούν τους δικούς τους αλγόριθμους.
Επιλύουν προβλήματα υλοποιώντας αλγορίθμους.
Ελέγχουν αλγορίθμους και επαληθεύουν την ορθότητά τους στην εύρεση λύσης ενός προβλήματος.

Οι μαθητές δημιουργούν αλγόριθμους, τους καταγράφουν στο φύλλο εργασίας και τους δοκιμάζουν.

(α) Περιγράφουν τον αλγόριθμο που απαντά στο πρόβλημα του βαρκάρη.
(β) Λύνουν το πρόβλημα των Πύργων του Ανόι.

1. Το πρόβλημα του βαρκάρη

Παρακολουθείστε στην παρουσίαση που ακολουθεί το πρόβλημα του βαρκάρη

2. Το πρόβλημα με τους Πύργους του Ανόι

Πληροφορική (Γ’ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Οι Πύργοι του Ανόι

Δοκιμάστε το παιχνίδι! Θα σας βοηθήσει να βρείτε τον αλγόριθμο

Από το Φωτόδενδρο: Το αντικείμενο περιέχεται στην συλλογή Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες Γυμνασίου

Οι Πύργοι του Ανόι με Scratch

Δοκιμάστε το παιχνίδι! Θα σας βοηθήσει να βρείτε τον αλγόριθμο

Από την κοινότητα του scrath: https://scratch.mit.edu/

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
238