Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

2 ώρες

Τι καινούργιο έμαθα; Αυτοαξιολόγηση

15λεπτά
Οι μαθητές δοκιμάζουν τις γνώσεις που οικοδόμησαν ασκούμενοι στις δραστηριότητες αξιολόγησης του σεναρίου.
Οι δραστηριότητες είναι διαφορετικού τύπου και κλιμακούμενης δυσκολίας.


Περιλαμβάνονται ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής, Σωστού/Λάθους, Αντιστοίχισης, Κάρτες Ερωτήσεων, Διαδραστικών Περιοχών.

2. Βήματα Δημιουργίας Αλγόριθμου

Τοποθετήστε τις ενέργειες με τη σειρά εκτέλεσής τους:

1. Πρόβλημα και Αλγόριθμοι (Επανάληψη)


3. Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους

Απαντήστε στις ερωτήσεις επιλέγοντας Σωστό ή Λάθος.

4. Ερωτήσεις Επιλογής Απάντησης

Επιλέξτε μόνο μία από τις απαντήσεις.

5. Ερώτηση Συμπλήρωσης Κειμένου

Πληκτρολογήστε τις λέξεις που λείπουν με κεφαλαία ελληνικά, χωρίς τόνους και στη σωστή πτώση και αριθμό.

6. Ερώτηση Αντιστοίχισης


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
239