Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Μέσα από τη γειτονιά του χθες ανακαλύπτω τη γειτονιά του σήμερα

3 ώρες

Ας εξερευνήσουμε τη γειτονιά

30λεπτά

Η πρώτη φάση του σεναρίου περιλαμβάνει την παρουσίαση της αντικειμενικής γνώσης, σχετικά με το υπό διερεύνηση θέμα, η οποία σχετίζεται με τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων.

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν τη γειτονιά μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να οργανωθούν περίπατοι στοχαστικής παρατήρησης σε διάφορα σημεία της γειτονιάς με σκοπό την καταγραφή οπτικών και ηχητικών δεδομένων. Σε τέτοιου τύπου δραστηριότητα κρίνεται σκόπιμο να εμπλακούν και οι γονείς, οι οποίοι μπορούν να διευκολύνουν τη συγκέντρωση δεδομένων με τη διάθεση συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας, όπως ψηφιακή φωτογραφική, βιντεοκάμερα, tablet και smartphone.

Προκειμένου τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν σε αυτή τη φάση, να καλύπτουν πληροφοριακά το θέμα, ο/η εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά σε μικρές ομάδες να διερευνήσουν και προεπιλεγμένες σελίδες στο διαδίκτυο.

Η παρουσίαση των τελικών ερευνητικών στοιχείων μπορεί να έχει τη μορφή ενός πολυμεσικού πίνακα αναφοράς, όπου τα παιδιά στην ολομέλεια θα περιγράφουν τα σημεία της γειτονιάς που εντόπισαν και που επιθυμούν να διερευνήσουν περεταίρω.


Εξερευνώ τη γειτονιά με την κάμερα

Κατά την παρουσίαση των τεκμηρίων είναι σημαντικό να δίνεται χρόνος στα παιδιά, ώστε να περιγράφουν με περισσότερες λεπτομέρειες το σημείο της γειτονιάς που έχουν καταγράψει

Εξερευνώ τη γειτονιά στο διαδίκτυο


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μέσα από τη γειτονιά του χθες ανακαλύπτω τη γειτονιά του σήμερα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
307