Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Το ταξίδι του μικρού Πρίγκιπα

3 ώρες

Δραστηριότητες υλοποίησης

45λεπτά

Αφού έδωσαν τα παιδιά το δικό τους τέλος  στο ταξίδι του μικρού Πρίγκιπα, αποφάσισαν να  εικονογραφήσουν το παραμύθι. Σε μικρές ομάδες πειραματίζονται με χρώματα και τεχνικές, μαθαίνουν τα βασικά χρώματα και στη συνέχεια τα δευτερεύοντα από το διαδραστικό βίντεο. Αποφασίζουν να ζωγραφίσουν με τέμπερες και πινέλα, σε συνεργασία δυο-δυο παιδιά. Στο συγκεκριμμένο σενάριο οι ζωγραφιές έγιναν με την καθοδήγηση μιας ζωγράφου που είναι γιαγιά ενός παιδιού  και στη διάρκεια της χρονιάς ερχόταν μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο και δούλευαν  τεχνικές, χρώματα, μίξεις.

Όταν τελείωσαν τις ζωγραφιές αναρρωτήθηκαν πώς θα θυμούνται τη σειρά με την οποία επισκέφτηκε ο μικρός πρίγκιπας τους πλανήτες. Αποφασίστηκε να τις αριθμήσουμε για να τις βρίσκουμε εύκολα.

Έτσι από  τις ζωγραφιές τους επιλέγουμε τους 7 κυριότερους πλανήτες που σταμάτησε ο μικρός πρίγκιπας, τους μπερδεύουμε και ζητάμε από τα παιδιά να τον βοηθήσουν να θυμηθεί τη σειρά τους (αριθμός 7, διαδοχή, σειροθέτηση 1ος, 2ος, 3ος κ.λ.π.) (εργαλείο:διαδραστικές ενεργές περιοχές)

 

 


Μαθαίνω τα χρώματα

Διαδραστικό βίντεο με ασκήσεις

Βοήθησε τον μικρό πρίγκιπα να θυμηθεί τη σειρά των πλανητών που επισκέφτηκε.


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΖΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το ταξίδι του μικρού Πρίγκιπα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
563