Το ταξίδι του μικρού Πρίγκιπα

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Το ταξίδι του μικρού Πρίγκιπα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η ιστορία του μικρού πρίγκιπα είναι ένα παραμύθι διαχρονικό και συγκινεί μικρούς και μεγάλους. Είναι η κατάλληλη ιστορία με την οποία τα παιδιά, χωρίς διδακτικό τόνο, μελοδραματισμούς και υπερβολές παίρνουν μαθήματα ζωής και προβληματίζονται με την αγαπημένη φράση :" Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία τα μάτια δε βλέπουν!"

Σε αυτό το ψηφιακό διδακτικό σενάριο τα νήπια, μέσα από συζήτηση, ανοιχτές ερωτήσεις,μελέτη περίπτωσης, θα κατανοήσουν και θα ονοματίσουν έννοιες όπως  επιπολαιότητα,  υπεροψία,  μιζέρια,  δίψα για εξουσία και λεφτά, μοναξιά των ανθρώπων και μέσα από την αναζήτηση της αλήθειας θα καταλάβουν ότι αυτά που κάνουν τη ζωή μας όμορφη και ξεχωριστή είναι μόνο η αγάπη, η φιλία, η αισιοδοξία και η ομορφιά. Για τον λόγο αυτό θα δώσουν το δικό τους τέλος στο παραμύθι, τέλος αισιόδοξο και συγκινητικό.

Ακόμη, αφού πειραματιστούν με τεχνικές και χρώματα, θα εικονογραφήσουν την ιστορία, με το δικό τους τέλος, θα την ηχογραφήσουν και θα τη μετατρέψουν σε ψηφιακή. Στα πλαίσια της επικοινωνίας, θα τη στείλουν στα παιδιά του άλλου τμήματος  κι εκεί τα παιδιά θα δώσουν ένα διαφορετικό τέλος.

Εναλλακτικά μπορεί να δημιουργηθεί  μία ψηφιακή αφήγηση, όπου τα παιδιά επιλέγοντας μουσική, ήχους,εικόνες δημιουργούν μία δική τους ταινία, την αναρτούν στο youtube και νιώθουν ικανοποίηση για αυτό που βλέπουν κι άλλοι και παίρνουν ανατροφοδότηση. Με αυτήν την ψηφιακή αφήγηση μπορούν να πάρουν μέρος σε κάποια εκδήλωση π.χ. φεστιβάλ παιδείας που διοργανώνουν κάποιοι Δήμοι.

Μεθοδολογία

Το σενάριο είναι συμβατό με τις βασικές αρχές που διέπουν το  Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και τη φιλοσοφία του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ 2003), αναπτύσσοντας διαθεματικές δραστηριότητες που  έχουν νόημα για το παιδί και αποσκοπούν στην ενοποίηση της γνώσης, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την ενεργό συμμετοχή και τη δημιουργική του έκφραση. Όλα αυτά  επιτυγχάνονται μέσα από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας, ως ένα εργαλείο έρευνας, ανακάλυψης και  δημιουργίας , συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις

Οι  διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται  είναι οι εξής:

Project, Ομαδοσυνεργατική   διδασκαλία, βιωματική μάθηση, διερεύνηση, καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις- απαντήσεις, αφήγηση,συζήτηση, μελέτη περίπτωσης, επίλυση προβλήματος,επίδειξη από τη νηπιαγωγό, παιχνίδια ρόλων, ζωγραφική, κολάζ, χρήση τεχνολογίας.

Ο/Η νηπιαγωγός δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, οργανώνει όλη τη διαδικασία, συντονίζει, εμψυχώνει και καθοδηγεί, όπου αυτό χρειάζεται, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των παιδιών και προσπαθεί να προκαλέσει συζήτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων. Επίσης διευκολύνει και καθοδηγεί κάποιες φορές τη διαδικασία.Οι δραστηριότητες και η μεθοδολογία βοηθούν τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να συμμετέχουν ενεργά.

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Γνωστικά αντικείμενα (σύμφωνα με το  Δ.Ε.Π.Π.Σ.- Α.Π.Σ.):

 •  Γλώσσα
 • Περιβάλλον
 •  Δημιουργία και Έκφραση
 • Πληροφορική

 

Σκοπός

 Να γνωρίσουν την ιστορία του μικρού πρίγκιπα, να ψυχαγωγηθούν, να προσεγγίσουν μέσα από αυτή έννοιες όπως η αγάπη και η φιλία και να εκφραστούν με φαντασία και δημιουργικότητα.

 

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησική διαδικασία

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Προφορική επικοινωνία

Δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά:

 • να διηγούνται εμπειρίες και να αφηγούνται ιστορίες
 • να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στρατηγικές για να δηλώσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με τον συνομιλητή τους
 • Να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο με νέες λέξεις.

Ανάγνωση

 • Να παρεμβαίνουν κατά την ανάγνωση και να δίνουν δικό τους τέλος.

Γραφή και γραπτή έκφραση

 • Να εξοικειωθούν με το γραπτό και λογοτεχνικό λόγο.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας.
 • Να δημιουργήσουν και να καταγράψουν με  το δικό τους τρόπο κείμενα .

ΠΑΙΔΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ

 • Να πειραματίζονται με διάφορα υλικά και χρώματα, να μαθαίνουν διάφορες τεχνικές  για να παράγουν πρωτότυπα έργα.
 • Να εκφράζουν τη σκέψη τους με ζωγραφιά χρησιμοποιώντας την τεχνολογία.
 • Να αναπτύσσουν  την αισθητική τους αντίληψη κι έκφραση.
 • Να  χρησιμοποιούν με φαντασία διάφορα υλικά για να δημιουργούν.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Να εκφράζουν συναισθήματα και σκέψεις σχετικά με αξίες ζωής.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας μέσα από την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά.
 • Να ανακαλύπτουν τη συναισθηματική πλευρά της αφήγησης ιστοριών.
 • Να αναπαριστούν γεγονότα σύμφωνα με τη χρονική τους ακολουθία.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • Να γνωρίσουν βασικές λειτουργίες του υπολογιστή (εκτύπωση, σάρωση εγγράφων)
 • Να αξιοποιήσουν τον υπολογιστή ως εργαλείο επικοινωνίας που θα τους επιτρέψει τη συνεργασία με παιδιά άλλου νηπιαγωγείου.
 • Να χρησιμοποιήσουν το υπολογιστή ως πηγή πληροφοριών και ως γνωστικό εργαλείο.
 • Να παίζουν με εργαλεία ελεύθερης  σχεδίασης και να κάνουν τις δικές τους συνθέσεις.

 

 

 

 

 

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο τα νήπια θα γνωρίσουν διαχρονικές αξίες όπως η φιλία και η αγάπη, θα πειραματιστούν με τεχνικές και χρώματα, θα ζωγραφίσουν,  θα ψυχαγωγηθούν και θα δημιουργήσουν τη δική τους ταινία με το δικό τους τέλος στο ταξίδι του μικρού Πρίγκιπα,μαθαίνοντας ότι: "μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία τα μάτια δεν τη βλέπουν!"

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί Δημιουργία και Έκφραση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωριμία με την ιστορία του μικρού Πρίγκιπα
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην ολομέλεια της τάξης (παρεούλα)
Δραστηριότητες υλοποίησης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην ολομέλεια της τάξης, στους Η/Υ
Δημιουργώντας μια ψηφιακή ιστορία
75λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην ολομέλεια της τάξης, στους Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν αξίες ζωής, όπως φιλία και αγάπη
Να πειραματιστούν με τεχνικές και χρώματα για να δημιουργήσουν εικονογραφημένο βιβλίο.
Να απαριθμούν και να βάζουν στη σειρά γεγονότα.
Να μετατρέψουν την ιστορία τους σε ψηφιακή με τη χρήση της νέας τεχνολογίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αξίες ζωής, χρώματα, τεχνικές ζωγραφικής, ψηφιακή ιστορία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιβλίο, χαρτιά, χρώματα, ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, μικρόφωνο, σαρωτής εγγράφων, εκτυπωτής, φαξ, φωτοτυπικό μηχάνημα, ψηφιακό κασετόφωνο εγγραφής ήχου, λογισμικό παραγωγής ταινιών, φυτά, χώμα, βάζα

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΖΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το ταξίδι του μικρού Πρίγκιπα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).