Τέχνη και Μαθηματικά

Διαθεματική Ομάδα (Δημοτικό)

Τέχνη και Μαθηματικά

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο εκπαιδευτικό σενάριο επιχειρείται η σύνδεση της τέχνης με τα μαθηματικά. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν έναν πίνακα ζωγραφική του Νίκου Εγγονόπουλου με τίτλο "Ποιητής και Μούσα" (Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, 1938) και να γνωρίσουν την τεχνοτροπία του ζωγράφου καθώς και να έρθουν σε επαφή με τα γεωμετρικά στερεά. Ακόμα, τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν τα γεωμετρικά σχήματα και από άλλα έργα τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά κ.ά.).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να γνωρίσουν οι μαθητές γεωμετρικά σχήματα και στερεά τα οποία αποτυπώνονται σε έργα τέχνης

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Διαθεματική Ομάδα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση-Ερέθισμα
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής
Γνωριμία με τον Νίκο Εγγονόπουλο
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής
Επεξεργασία έργου τέχνης
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν γεωμετρικά στερεά
Να απολαμβάνουν αισθητικά ένα έργο τέχνης
Να εκφράζονται μέσα από την τέχνη
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ζωγραφική, γεωμετρικά στερεά, τέχνη, Εγγονόπουλος, Μαθηματικά,
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον ενός Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και ενός βιντεοπροβολέα. Σε ιδανικές συνθήκες, υπάρχει διαθέσιμος ένας Η/Υ για κάθε ομάδα μαθητών και ένας Η/Υ για τον εκπαιδευτικό με σύνδεση σε βιντεοπροβολέα. Οι υπολογιστές πρέπει να έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος, συνιστάται ευρυζωνική σύνδεση τουλάχιστον 1mbps.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τέχνη και Μαθηματικά» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).