Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

2 ώρες

Επανάληψη

20λεπτά

Πρώτα γίνεται ένας καταιγισμός ιδεών για το τι είναι Υπολογιστικό Νέφος και ποιες οι Υπηρεσίες που παρέχει.

Κατόπιν οι μαθητές παρακολουθούν ένα εκπαιδευτικό βίντεο επανάληψης και συμπληρώνουν τις ασκήσεις αξιολόγησης.


Το Υπολογιστικό Νέφος - μια 5λεπτη ανασκόπηση


Μπορείτε να ξαναδείτε το βίντεο, αν θέλετε

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας για τα Μοντέλα Υπηρεσιών Νέφους

Αντιστοιχίστε (σύρτε το στοιχείο στην δεξιά πλευρά στο αντίστοιχο του στην αριστερή πλευρά)

Αν δεν τα πετύχετε όλα σωστά με την πρώτη. ξαναδοκιμάστε!

Το Μοντέλο Υποδομές ως Υπηρεσία (IaaS)


Το Μοντέλο Λογισμικό ως Υπηρεσία (IaaS)


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
686