Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

2 ώρες

Οφέλη και κίνδυνοι από τη χρήση Υπηρεσιών Νέφους

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_4_1.pdf

Οι μαθητές μέσω καταιγισμού ιδεών παρακινούνται να απαριθμήσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης Υπηρεσιών Νέφους αρχικά για τους απλούς χρήστες (λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία τους από τις δό προηγούμενες φάσεις) και κατόπιν για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Καθώς μπορεί να μην έχουν σκεφτεί προβλήματα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων, υπάρχει διαθέσιμο ακόμα ένα εκπαιδευτικό βίντεο για αυτό το σκοπό.


Τι οφέλη έχει για τον απλό χρήστη η χρήση Υπηρεσιών Νέφους;


Είναι ασφαλή τα δεδομένα μας στο Νέφος;


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
689