Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

2 ώρες

Δημιουργία Βίντεο στο Νέφος

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3_1.pdf

Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν μία Εφαρμογή  Λογισμικού  Νέφους για τη δημιουργία ενός σύντομου βίντεο.

Στην αρχή πρέπει να κάνουν εγγραφή στην υπηρεσία και κατόπιν ακολουθώντας τις οδηγίες, τόσο της Εφαρμογής όσο και του Φύλλου Εργασίας να ολοκληρώσουν τη δημιουργία ενός δικού τους βίντεο.

Η εργασία γίνεται σε ομάδες.


Δημιουργία Βίντεο - Εφαρμογή Magisto

Ανατρέξτε εδώ για οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
688