Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

2 ώρες

Ανακεφαλαίωση

5λεπτά

Οι μαθητές μέσα από ασκήσεις ανακεφαλαίωσης και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης θα έχουν την ευκαιρία να αναστοχαστούν πάνω στο περιεχόμενο της ενότητας


Βιβλίο Μαθητή

Μπορείτε να ανατρέξετε στη θεωρία του βιβλίου

Μοντέλα Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους

Από το σχολικό Βιβλίο

Εφαρμογές Νέφους και Οικονομίες Κλίμακας


Παραδείγματα Υπηρεσιών Εφαρμογών Νέφους - Αυτοαξιολόγηση


Παραδείγματα Εφαρμογών Υπηρεσιών Νέφους - Ανακεφαλαίωση


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
690