Μέσα Ατομικής Προστασίας ( ΜΑΠ )

ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Μέσα Ατομικής Προστασίας ( ΜΑΠ )

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το προτεινόμενο σενάριο αναφέρεται στην αναγκαιότητα της χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας, στοχεύει στην πληροφόρηση  και την επιλογή αυτών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους εργασιακούς χώρους και αναπτύσσεται  στο πλαίσιο του μαθήματος  του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή που διδάσκεται  σε κάθε Ομάδα Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ.

Από παιδαγωγική άποψη είναι μαθητοκεντρικό και ευέλικτο εφόσον δίνεται έμφαση στην εμπειρία και τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών. Ειδικότερα ο μαθητής: 

 • εμπλέκεται ενεργά στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • γίνεται ικανός να συνδέει τα διαδραματιζόμενα στην εκπαιδευτική πράξη, με τις ατομικές του ανάγκες, ανησυχίες, προβληματισμούς
 • εμπλέκεται δυναμικά και ενεργά στην υλοποίηση των στόχων που από κοινού με τον εκπαιδευτικό έχουν τεθεί
 • βιώνει ένα σύστημα αξιολόγησης που σκοπό δεν έχει να τον κατατάξει σε κλίμακα του καλού- κακού μαθητή αλλά ένα σύστημα που υπενθυμίζει τις ευθύνες του, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τα οποία βρίσκονται σε δυναμική διαπραγμάτευση με το περιβάλλον του.

Αναφορικά με τη μεθοδολογία το προτεινόμενο σενάριο δίνει έμφαση στις παρακάτω παιδαγωγικές πρακτικές:

 • παρακολούθηση ταινιών και βίντεο,
 • καταιγισμός ιδεών,
 • συμπλήρωση ατομικών φύλλων ασκήσεων,
 • αλληλοεκπαίδευση,
 • αξιοποίηση του διαδικτύου 
 • κριτική μελέτη διεθνών/ευρωπαϊκών κανονισμών και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • δημιουργία - διατήρηση καταλόγου μέσων προστασίας για τον Εργ. χώρο του σχολείου

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Καθημερινά εκατομμύρια εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Η ενημέρωση των μαθητών του ΕΠΑ.Λ. για τα μέσα ατομικής προστασίας στον εργασιακό χώρο αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή
12λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διάκριση ΜΑΠ
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Σήμανση που αφορά τα ΜΑΠ
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αξιολόγηση
8λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Η ανάδειξη θεμάτων υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και της σημασίας της πρόληψης
Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη χρήσης μέσων ατομικής προστασίας.
Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα απαιτούμενα κατά περίπτωση ατομικά μέσα προστασίας.
Πιθανή δημιουργία καταλόγου μέσων προστασίας για τον Εργ. χώρο του σχολείου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Μέσα ατομικής προστασίας, προδιαγραφές ΜΑΠ, προστασία χεριών, προσώπου, αναπνευστικού συστήματος, πρόληψη ατυχημάτων, επαγγελματικός κίνδυνος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής εξοπλισμένο με βιντεοπροβολέα και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι χώροι του Εργαστηριακού Κέντρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία διερεύνησης σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας που χρησιμοποιούνται εκεί.

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μέσα Ατομικής Προστασίας ( ΜΑΠ )» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).