Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής

2 ώρες

Προσδιορίζω τις λογικές συνθήκες

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ard_f1_fasi1.docx

Ένα μεγάλο μέρος που αφορά τις ενέργειες που πρόκειται να πραγματοποιήσει ένας άνθρωπος εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα πάρει βασιζόμενος σε συγκεκριμένα δεδομένα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι αποφάσεις αυτές είναι καθοριστικές γιατί καθορίζουν την περαιτέρω εξέλιξη και  θέση του  στην οικογένεια και στην κοινωνία στη οποία ζει. Με έναν παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και τα ηλεκτρονικά συστήματα που ελέγχονται από έναν μικροελεγκτή – μικροεπεξεργαστή και χρησιμοποιούν αισθητήρες των οποίων τα δεδομένα χρησιμοποιούν για να πάρουν αποφάσεις για την περαιτέρω λειτουργία τους.

Συμπληρώστε το επισυναπτόμενο φυλλο εργασίας  συμφώνα με τις εμπειρίες σας και αφού συζητήσετε με την ομάδα σας:


Ληψη απόφασης


ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
757