Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής

2 ώρες

Κατανοώ τα προγράμματα με Ardublock

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ard_f1_fasi2.docx

Στο σχήμα  του επισυναπτομένου φυλλου εργασίας αυτης της Φάσης (Φάση 2) αρχικά προσπαθήστε να κατανοήσετε τά παρακάτω προγράμματα. Τα προγράμματα αφορουν  τον μικροελεγκτή Arduino και κατασκευάστηκαν  με Ardublock το οποίο υλοποιεί την προηγούμενη άσκηση. Αφου τα κατανοήσετε αντιστοιχίστε τα block με τις τιμές του αισθητήρα φωτος (οπως δινονται στην προηγ. ασκηση) στην ανάλογη θέση ώστε να λειτουργούν σωστά.

Αξιολογειστε την προσπάθεια σας επιλυοντας τις παρακάτω ασκήσεις


ARDUBLOCK_2: Αντιστοιχία κώδικα με τιμές αισθητήρα


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
758