Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής

2 ώρες

Προγραμματίζω με Ardublock

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ard_fyllo_erg_fasi4.docx

Στο περιβάλλον  του Ardublock  εντοπίστε τα παρακάτω πλακίδια και δημιουργήστε το πρόγραμμα:του φύλλου εργασίας.

Εκτός από τη βασική έκδοση του περιβάλλοντος Arduino IDE, υπάρχει και μια παραλλαγμένη έκδοση Scratch , η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γράψουμε προγράμματα για το Arduino ( S4A - Scratch For Arduino)  που επίσης είναι ανοικτού κώδικα και δωρεάν. Το πλεονέκτημα της έκδοσης αυτής είναι ο οπτικός προγραμματισμός (blocks όπως στο Scratch) σε σχέση με το γράψιμο εντολών στο κλασσικό περιβάλλον.Στη παρούσα φάση χρησιμοποιείται το ArduBlock, το οποίο  παρόμοιας λογικής και χρησιμοποιεί επίσης οπτικό προγραμματισμό μέσω έτοιμων blocks για τον προγραμματισμό του.Ετσι λοιπόν  δίνονται τα δομικά στοιχεία των εντολών του Ardublock στην εικόνα που ακολουθεί.Οι μαθητές μεσω της ανακαλυπτικής μάθησης πρέπει να αποκτήσουν κριτική σκέψη ώστε να κτίσουν το πρόγραμμα τους . Κατόπιν να φορτωσουν το πρόγραμμα στο κύκλωμα με το arduino και τα 3 leds που ειχαν υλοποιήσει στην αρχή της φάσης και να απαντησουν συνεργαζόμενοι με την ομάδα τους στα ερωτήματα του επισυναπτόμενου φύλλου εργασίας

 

 

 


Στο περιβάλλον του Ardublock εντοπίστε τα παρακάτω πλακίδια και δημιουργήστε το πρόγραμμα:του φύλλου εργασίας.


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
760