Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής

2 ώρες

Υλοποιώ Δομή Επιλογής με κύκλωμα Αrduino

30λεπτά

Χρησιμοποιώντας τα υλικά που παρέχονται ( Μικροελεκτής Arduino, αισθητήρας θερμοκρασίας LM35 , 3 LED , καλώδια) γινεται η υλοποίηση του κυκλωματος οπου υπαρχουν  3 LED ( Τα LED συνδέονται πρασινο (ακίδα 5), κιτρινο(ακίδα 6),κόκκινο(ακίδα 7)).Το πράσινο ανάβει για θερμοκρασία >15, το κίτρινο ανάβει για θερμοκρασία > 22 και το κόκκινο ανάβει για θερμοκρασία >30 . Το παρακάτω βίντεο ειναι εισαγωγικο και θα  βοηθηθήσει γενικά στην κατανόηση της συνδεσμολογίας των συνιστωσών ενός απλου  κυκλώματος για οσους δεν εχουν προηγούμενη επαφή με arduino


Συνδεσμολογία για LED που αναβοσβήνει

Το παρακάτω βίντεο ειναι εισαγωγικο και θα βοηθηθήσει γενικά στην κατανόηση της συνδεσμολογίας των συνιστωσών ενός απλου κυκλώματος για οσους δεν εχουν προηγούμενη επαφή με arduino

Το παρακάτω βίντεο ειναι εισαγωγικο και θα βοηθηθήσει γενικά στην κατανόηση της συνδεσμολογίας των συνιστωσών ενός απλου κυκλώματος για οσους δεν εχουν προηγούμενη επαφή με arduino

arduino: One of three leds blinks


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
759