Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Άλλο)

Φιλαναγνωσία στα Γερμανικά-Deutsche Literatur-los geht's/Γερμανική Λογοτεχνία-Εμπρός, πάμε!

3 ώρες

Αφόρμηση: Βιώνοντας το γνωστό

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
wie_gut_kennst_du_karagiozis.doc

Δραστηριότητα 1-Wer ist das?/ποιος είναι αυτός;

Εισάγουμε τους μαθητές στο θέμα της μαθησιακής ενότητας παρουσιάζοντας μια εικόνα του Καραγκιόζη σε προβολή Powerpoint  ή και μέσω του ψηφιακού σεναρίου και ενεργοποιώντας τους με ερωτήσεις: "Γνωρίζετε το συγκεκριμένο χαρακτήρα; Ποιο είναι το όνομά του;"
Αναμένεται η πλειοψηφία των μαθητών να έχει γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τον πρωταγωνιστή του θεάτρου σκιών, ωστόσο, δε θεωρείται δεδομένο ότι είναι γνωστός σε όλους τους μαθητές και κυρίως σε μαθητές διαφορετικής εθνικότητας. Αφήνουμε στους γνώστες του χαρακτήρα να διοχετεύσουν τις πληροφορίες που έχουν μέσα στην τάξη και επεμβαίνουμε οργανώνοντας τη συζήτηση.

 

Δραστηριότητα 2-Wie gut kennst du Karagiozis?/Πόσο καλά γνωρίζεις τον Καραγκιόζη;

Εν συνεχεία, προχωρούμε στο φύλλο εργασίας με τίτλο: "Wie gut kennst du Karagiozis?/Πόσο καλά γνωρίζεις τον Καραγκιόζη;" (βλέπε φύλλο εργασίας 1 ή εναλλακτικά διαδραστικές δραστηριότητες). Η τάξη χωρίζεται σε πέντε ομάδες, οι οποίες, με βάση την εισαγωγική συζήτηση,
1) επεξεργάζονται στοιχεία γύρω από τον Καραγκιόζη (θέατρο σκιών, εποχή δράσης, άπορος, τόπος κατοικίας) (Φύλλο εργασίας 1 ή διαδραστικές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1-4)
2)παρακολουθούν αποσπάσματα από δύο βίντεο στο youtube:
• Ο Καραγκιόζης φούρναρης (10:11-12:23)
• Ο Καραγκιόζης γιατρός (26:33-28:40)

Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει, με τη βοήθεια των αποσπασμάτων, να χαρακτηρίσει την προσωπικότητα του Καραγκιόζη επιλέγοντας τους κατάλληλους προσδιορισμούς.  (Φύλλο εργασίας 1 ή διαδραστική δραστηριότητα ερώτηση επιλογής προσδιορισμών).
3)λύνουν ένα απλό σταυρόλεξο με περιεχόμενο τους προαναφερθέντες προσδιορισμούς, από το οποίο προκύπτει το όνομα μιας αντίστοιχης ιστορικής φιγούρας του πολιτισμού της γλώσσας-στόχου (Till Eulenspiegel). Στο σημείο αυτό, δεν προμηθεύουμε ακόμα τους μαθητές με πληροφορίες σχετικές με τη φιγούρα αυτή (Φύλλο εργασίας 1).


Wer ist das?/Ποιος είναι αυτός;


Βίντεο στο youtube

Video 1: (10:11-12:23) / Video 2: (26:33-28:40)

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής-1


Ερώτηση πολλαπλής επιλογής-2


Ερώτηση πολλαπλής επιλογής-3


Ερώτηση πολλαπλής επιλογής-4


Ερώτηση επιλογής προσδιορισμών


Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Δημητριάδου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φιλαναγνωσία στα Γερμανικά-Deutsche Literatur-los geht's/Γερμανική Λογοτεχνία-Εμπρός, πάμε!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1095