Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Άλλο)

Φιλαναγνωσία στα Γερμανικά-Deutsche Literatur-los geht's/Γερμανική Λογοτεχνία-Εμπρός, πάμε!

3 ώρες

Εμβάθυνση: Βιώνοντας το νέο

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
till_eulenspiegel-zehn_geschichten-buch_teil_1.doc till_eulenspiegel-zehn_geschichten-buch_teil_2.doc infos_zu_till_eulenspiegel-zehn_geschichten.doc

Δραστηριότητα 5-Till Eulenspiegel-zehn Geschichten/Τιλ Όιλενσπιγκελ-δέκα ιστορίες

Σε όλα τα προαναφερθέντα στάδια, τα εισαγωγικά και προπαρασκευαστικά, οι μαθητές ανακάλεσαν στη μνήμη προϋφιστάμενες πληροφορίες και διδαγμένες γνώσεις, συνέδεσαν τις πληροφορίες και τις γνώσεις αυτές με νέα δεδομένα και ανέπτυξαν μια στάση αναμονής. Στο επόμενο στάδιο, οι ομάδες είναι έτοιμες να έρθουν σε επαφή με το εγχειρίδιο "Till Eulenspiegel-zehn Geschichten/Τιλ Όιλενσπιγκελ-δέκα ιστορίες" (βλέπε Till Eulenspiegel-zehn Geschichten/Τιλ Όιλενσπιγκελ-δέκα ιστορίες/Φύλλα εργασίας 1 & 2) , που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους σκοπούς της μαθησιακής ενότητας και για το συγκεκριμένο επίπεδο επικοινωνιακής επάρκειας. Προτείνεται να αφήσουμε χρόνο στις ομάδες να ξεφυλλίσουν και να επεξεργαστούν το βιβλίο των δέκα ιστοριών με την ησυχία τους, για να διαπιστώσουν πως κρατούν στα χέρια τους ένα σύνολο πολυτροπικών κειμένων, που συνοδεύονται και από βοηθητικό λεξιλόγιο.

 

Δραστηριότητα 6-Infos zu Till Eulenspiegel-zehn Geschichten/Πληροφορίες για το Τιλ Όιλενσπιγκελ-δέκα ιστορίες

Με το πέρας της "ψηλάφησης" του αντικειμένου ξεκινά η δραστηριοποίηση των μαθητών. Προτείνεται το φύλλο εργασίας "Infos zu Till Eulenspiegel-zehn Geschichten/Πληροφορίες για το Τιλ Όιλενσπιγκελ-δέκα ιστορίες" (βλέπε φύλλο εργασίας 3 ή διαδραστική δραστηριότητα Infos zu Till Eulenspiegel-zehn Geschichten/Πληροφορίες για το εγχειρίδιο Τιλ Όιλενσπιγκελ-δέκα ιστορίες). Οι ομάδες συγκεντρώνουν σημαντικές πληροφορίες για το εγχειρίδιο και κερδίζουν μια σφαιρική εικόνα για το αντικείμενο στα χέρια τους. Οι πληροφορίες που συλλέγουν και καταχωρούν στο φύλλο εργασίας είναι: τίτλος, συγγραφέας, τόπος/χρόνος έκδοσης, αριθμός σελίδων και ιστοριών, κεντρικές φιγούρες και λέξεις-κλειδιά. Τα συλλεχθέντα στοιχεία εξυπηρετούν έναν αρχικό προσανατολισμό ως προς το περιεχόμενο των κειμένων και θα αποτελέσουν εκείνα τα δεδομένα που θα αναγραφούν στο τελικό στάδιο στο Blog. Σημειώνεται δε, ότι για ορισμένα δεδομένα όπως κεντρικές φιγούρες και λέξεις-κλειδιά, οι διάφορες ομάδες θα κληθούν να συζητήσουν και να συναποφασίσουν στο τέλος για το ποιες επιλογές θεωρούνται οι πιο κατάλληλες και ορθές για την ανάρτηση στο διαδίκτυο.


Infos zu Till Eulenspiegel-zehn Geschichten/Πληροφορίες για το εγχειρίδιο Τιλ Όιλενσπιγκελ-δέκα ιστορίες


Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Δημητριάδου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φιλαναγνωσία στα Γερμανικά-Deutsche Literatur-los geht's/Γερμανική Λογοτεχνία-Εμπρός, πάμε!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1097