Φιλαναγνωσία στα Γερμανικά-Deutsche Literatur-los geht's/Γερμανική Λογοτεχνία-Εμπρός, πάμε!

Ερευνητική Εργασία - Project (Άλλο)

Φιλαναγνωσία στα Γερμανικά-Deutsche Literatur-los geht's/Γερμανική Λογοτεχνία-Εμπρός, πάμε!

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Γνωστικό Πεδίο: Γερμανικά
Σκοπός της Μάθησης: Φιλαναγνωσία στα γερμανικά

Μαθησιακό αντικείμενο:

Till Eulenspiegel-zehn Geschichten

Μαθησιακό επίπεδο:

Ηλικία 12-15 (Δημοτικό/Γυμνάσιο)

Προηγούμενη γνώση:

Βασικές γνώσεις επιπέδου Α1

 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Projekt: Λογοτεχνία στη γερμανική γλώσσα

Μαθησιακό αντικείμενο: Till Eulenspiegel-zehn Geschichten/Τιλ Όιλενσπιγκελ-δέκα ιστορίες

Απώτερος επικοινωνιακός στόχος της μαθησιακής ενότητας είναι η εφαρμογή της φιλαναγνωσίας στη γλώσσα-στόχο, αντίστοιχα με την υλοποίηση της ελληνικής φιλαναγνωσίας στην ευέλικτη ζώνη. Η ανάγνωση λογοτεχνίας στο ξενόγλωσσο μάθημα δε στοχεύει πρωταρχικά στην επικοινωνία ή τη μετάδοση γνώσεων, παρά αποσκοπεί πρωτίστως σε ένα αισθητικό περικείμενο, που "μιλάει" στη φαντασία, στην εμπειρία και στο συναίσθημα των μικρών αναγνωστών. Συμπερασματικά, κυρίαρχος επικοινωνιακός στόχος στην υλοποίηση της μαθησιακής ενότητας "Γερμανική λογοτεχνία-εμπρός, πάμε!" και της ανάγνωση του εγχειριδίου "Τιλ Όιλενσπιγκελ- δέκα ιστορίες" είναι η μεταφορά των εκπαιδευόμενων σε μια εποχή παλαιότερη, σε έναν κόσμο του παρελθόντος, τον κόσμο του Till Eulenspiegel, μέσα από ένα βιβλίο γεμάτο από διασκεδαστικά και χιουμοριστικά διηγήματα σχετικά με την ιστορική φιγούρα του πολιτισμού και της κουλτούρας της γλώσσας-στόχου, που όχι μόνο προκαλούν το γέλιο και αποτελούν πηγή άντλησης της απόλαυσης, του ενδιαφέροντος, της συγκίνησης και του ενθουσιασμού για τους δέκτες, αλλά και ένα αντικείμενο αντιπαραβολής με αντίστοιχες γνώσεις και εμπειρίες από την ελληνική λογοτεχνία και τον ελληνικό πολιτισμό, όπως για παράδειγμα με τη γνωστή φιγούρα του Καραγκιόζη του θεάτρου σκιών. Οι μαθητές θα γνωρίσουν τη γερμανική ιστορική μορφή Till Eulenspiegel μέσα από ένα μικρό λογοτεχνικό εγχειρίδιο αποτελούμενο από δέκα ειδικά διασκευασμένες ιστορίες, θα συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά στοιχεία του "βιβλίου", θα κατανοήσουν το περιεχόμενο των κειμένων μέσα από δραστηριότητες σχεδιασμένες για τη γλωσσική τους προσπέλαση, μέσα από σχεδιαστικές αναπαραστάσεις και τη σύνταξη σύντομων περιλήψεων, θα προβούν σε αποφάσεις σχετικά με την αγαπημένη τους ιστορία και με το αν προτείνουν το εγχειρίδιο ως αναγνωστικό υλικό και σε άλλους μαθητές, θα παράγουν ένα CD με ένα ακουστικό βιβλίο των ιστοριών, θα δημοσιεύσουν τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της έρευνας και όλο το παραχθέν υλικό (π.χ. Ακουστικό βιβλίο, ζωγραφιές, κ.λ.π.) σε Blog στο διαδίκτυο, θα διαθέσουν το CD με το ψηφιακό ηχητικό υλικό καθώς και το αναγνωστικό υλικό για τη δημιουργία "ξενόγλωσσης γωνιάς" του σχολείου και θα αξιολογήσουν τη συνολική συνθετική εργασία βάση ερωτηματολογίου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Άλλο
Θεματική Ταξινομία
Ερευνητική Εργασία - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση: Βιώνοντας το γνωστό
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα προβολών/Εργαστήριο ΤΠΕ
Επέκταση: Εισάγοντας το νέο/Πληροφόρηση μαθητών
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα προβολών/Εργαστήριο ΤΠΕ
Εμβάθυνση: Βιώνοντας το νέο
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα προβολών/Εργαστήριο ΤΠΕ
Εμπέδωση – Ανατροφοδότηση / Ανασύνθεση της γνώσης
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα προβολών/Εργαστήριο ΤΠΕ
Εφαρμογή-Εξαγωγή συμπερασμάτων/Αναστοχασμοί
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα προβολών/Εργαστήριο ΤΠΕ
Διδακτικοί Στόχοι
Ανακαλυπτική-συμμετοχική-βιωματική μάθηση
Γνωστική & συναισθηματική πρόκληση μέσα από τη λογοτεχνία
Ανάπτυξη θέλησης για οικειοθελή ανάγνωση γερμανικής λογοτεχνίας
Γεωγραφικές γνώσεις για τη χώρα της γλώσσας-στόχου
Διεύρυνση λεξιλογίου, βελτίωση γραπτού & προφορικού λόγου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φιλαναγνωσία, λογοτεχνία, γερμανικά, Project,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Η/Υ
Σύνδεση διαδικτύου
Προβολέας ή διαδραστικός πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Δημητριάδου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φιλαναγνωσία στα Γερμανικά-Deutsche Literatur-los geht's/Γερμανική Λογοτεχνία-Εμπρός, πάμε!» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.