Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)

Μην Ψαρώνεις!!!

1 ώρα

Ενημέρωση – Συλλογή Πληροφοριών

180λεπτά

1. Εννοιολογική Χαρτογράφηση. Πριν ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό της καμπάνιας, καταγράψαμε τους τομείς με τους οποίους μπορούμε να ασχοληθούμε καθώς και τους τρόπους που θα γίνει αυτό, μέσω καταιγισμού ιδεών (brainstorming).

2. Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Ένα μέρος των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των ταινιών αντλήθηκε από σχετικούς δικτυακούς τόπους.

3. Διαλογική Συζήτηση. Προκειμένου να εκφραστούν οι απόψεις των μαθητών και να απαντηθούν οι όποιες απορίες ή παρανοήσεις πραγματοποιήθηκαν διαλογικές συζητήσεις μεταξύ μαθητών και δασκάλου

4. Παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως ενημέρωσης. Παρακολουθήσαμε μια εξ’ αποστάσεως ενημερωτική ομιλία για ασφαλές διαδίκτυο που διοργανώθηκε από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

5. Παρακολούθηση διά ζώσης ενημέρωσης. Παρακολουθήσαμε μια διά ζώσης ομιλία για ασφαλές διαδίκτυο που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης «Καλέστε έναν Ειδικό για το Ασφαλές Διαδίκτυο» του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.


Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Φαρασόπουλος (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μην Ψαρώνεις!!!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1190