Μην Ψαρώνεις!!!

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)

Μην Ψαρώνεις!!!

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Πλαίσιο Εφαρμογής

1. Σχολική Μονάδα

Η σχολική μονάδα στην οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα είναι το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Το σχολείο λειτουργεί ως εξαθέσιο και βρίσκεται σε αστική περιοχή, ανάμεσα σε μεγάλες, για τα δεδομένα της πόλης, επιχειρήσεις (εμπορικά καταστήματα, παραδοσιακά ναυπηγεία κ.α.). Συστεγάζεται με το 5ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης σε ένα αρκετά παλιό διδακτήριο, χτισμένο την δεκαετία του 1950. Το κτήριο διαθέτει έξι διδακτικές αίθουσες, ένα εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών με εφτά πεπαλαιωμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μία αίθουσα για το τμήμα ένταξης, ένα μικρό χώρο για τους εκπαιδευτικούς καθώς και αύλειο χώρο σε δύο τμήματα, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι διαθέσιμο για τους μαθητές και τους δασκάλους. Στο σχολείο φοιτούν εκατό δεκατέσσερις μαθητές και μαθήτριες προερχόμενοι κατά κύριο λόγο από χαμηλό και μέσο ΚΟΕ. Ακόμη, λιγότερο από το 10% του μαθητικού δυναμικού, αποτελείται από παιδιά οικονομικών μεταναστών από βαλκανικές χώρες (Αλβανία). Τέλος, στο σχολείο υπηρετούν δεκαπέντε εκπαιδευτικοί, εννιά δάσκαλοι και έξι άλλων ειδικοτήτων, με αρκετά μεγάλο εύρος ηλικιών και ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων

2. Η Τάξη

Η Πέμπτη Τάξη του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης αποτελείται από είκοσι έναν μαθητές, δεκατέσσερα αγόρια και εφτά κορίτσια. Το Κοινωνικο-Οικονομικό Επίπεδο των μαθητών είναι μέσο και το 5% του μαθητικού δυναμικού αποτελείται από μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών από βαλκανικές χώρες. Πέντε μαθητές της τάξης έχουν διαγνωστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ένας μαθητής έχει διαγνωστεί ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

3. Χρόνος και Τόπος Υλοποίησης

Η δράση πραγματοποιήθηκε κυρίως στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και της Γλώσσας στο χρονικό διάστημα Απρίλιος – Ιούνιος 2015, στην αίθουσα διδασκαλίας της τάξης, το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και στον αύλειο χώρο του σχολείου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η συχνή εμφάνιση φαινομένων εκφοβισμού ενηλίκων και κυρίως ανηλίκων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και προβληματίζει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, του γονείς και όλους όσους συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες καθώς τέτοια περιστατικά έχουν εμφανιστεί και εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές, οι μαθήτριες και ο δάσκαλος της Πέμπτης Τάξης (2014 - 2015) του 5ου Δημοτικού Σχολείου αποφάσισαν να διοργάνωσουν μια ηλεκτρονική καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον εκφοβισμό. Η προσπάθεια αυτή είχε ως βασικό σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου (μαθητές, δάσκαλοι, γονείς) αλλά και γενικότερα την τοπική κοινωνία της Σύρου, στο πολύ σημαντικό θέμα του εκφοβισμού.

Οι μαθητές και ο δάσκαλος της τάξης αρχικά συζήτησαν και κατέληξαν στην θεματολογία και τον γενικό τίτλο της καμπάνιας τους. Στην συνέχεια, ακολούθησαν όλα τα βήματα (σενάριο, κατασκευή φιγούρων, storyboard, ηχογράφηση, φωτογράφιση, ολοκλήρωση παραγωγής) για την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους με την μέθοδο stop motion animation, που είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία έξι σποτ κατά του εκφοβισμού με γενικό τίτλο «Μην Ψαρώνεις!!!!»

Για να κοινοποιηθούν τα μηνύματα της καμπάνιας σε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων τα βίντεο προβλήθηκαν σε εκδήλωση για όλους τους μαθητές του σχολείου, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου και κοινοποιήθηκαν σε τοπικά ηλεκτρονικά μέσα μαζικής εξημέρωσης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project > Διαθεματική Ομάδα > Καλλιτεχνικά / Εικαστικά > Οπτικοακουστικές Τέχνες > Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας > Ψυχική Υγεία- Διαπροσωπικές σχέσεις > Cyber Bullying > Σχολικός εκφοβισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ενημέρωση – Συλλογή Πληροφοριών
180λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα - Εργαστήριο Υπολογιστών
Παραγωγή Ταινιών
900λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα - Αύλειος Χώρος
Προώθηση Καμπάνιας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Εκδηλώσεων
Αποτίμηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να οργανώσουν και να εμπεδώσουν καλύτερα τις γνώσεις που ήδη έχουν για το φαινόμενο του εκφοβισμού
Να ασκηθούν στην συλλογή, οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών
Να εργαστούν ισότιμα ανεξαρτήτως μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών
Να ασκηθούν στην εργασία σε ομάδες και στην χρήση των Τ.Π.Ε.
Να γνωρίσουν και να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια παραγωγής μια ταινίας animation
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
εκφοβισμός, καμπάνια ευαισθητοποίησης, ταινία μικρού μήκους, animation, μην ψαρώνεις, αντίδρασε,
Υλικοτεχνική υποδομή
Κάμερα
Τρίποδο
Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο
Αναλώσιμα σχολείου

Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Φαρασόπουλος (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μην Ψαρώνεις!!!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.