Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)

Μην Ψαρώνεις!!!

1 ώρα

Παραγωγή Ταινιών

900λεπτά

1. Σενάριο. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες έγραψαν τα σενάρια για τα έξι spot της καμπάνιας μας.

2. Κατασκευή Φιγούρων. Με την βοήθεια της εκπαιδευτικού εικαστικών του σχολείου μας κ. Ελένης Μιχαλάκη, οι μαθητές έφτιαξαν τις φιγούρες που ήταν απαραίτητες για τις ταινίες μας από χρησιμοποιημένα χαρτόκουτα.

3. Storyboard. Με βάση το σενάριο που είχε δημιουργήσει η κάθε ομάδα, έφτιαξε το αντίστοιχο storyboard.

4. Ηχογράφηση. Η κάθε ομάδα ηχογράφησε τους απαραίτητους για την ταινία της διαλόγους. Για τους υπόλοιπους ήχους χρησιμοποιήθηκαν αρχεία από ιστοσελίδα με δωρεάν άδεια χρήσης.

5. Φωτογράφιση. Με βάση το σενάριο και το storyboard η κάθε ομάδα μαθητών ξεχωριστά προχώρησε στην φωτογράφιση των φιγούρων. Ως φόντο χρησιμοποιήθηκε ο ζωγραφισμένος σαν βυθός τοίχος της αυλής του σχολείου μας.

6. Ολοκλήρωση Παραγωγής. Οι φωτογραφίες και οι ήχοι με την βοήθεια του προγράμματος movie maker έγιναν έξι ταινίες/spot για την ευαισθητοποίηση κατά του φαινομένου του εκφοβισμού.


Παραγωγή ταινιών 01


Παραγωγή ταινιών 02


Παραγωγή ταινιών 03


Παραγωγή ταινιών 04


Παραγωγή ταινιών 05


Δημιουργία Storyboard


Δημιουργία Σεναρίου


Μην Ψαρώνεις - spot1 (χελώνα)


Μην Ψαρώνεις - spot 2 (γράμμα)


Μην Ψαρώνεις - Spot3 (υπολογιστής)


Μην Ψαρώνεις - spot4 (διάλειμμα)


Μην Ψαρώνεις - Spot5 (γονείς)


Μην Ψαρώνεις - Spot6 (καρχαρίας)


Παραγωγή ταινιών 06


Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Φαρασόπουλος (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μην Ψαρώνεις!!!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1191