Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)

Μην Ψαρώνεις!!!

1 ώρα

Αποτίμηση

45λεπτά

Αποτίμηση όλης της πορείας εφαρμογής του προγράμματος μέσω διαλογικής συζήτησης με έμφαση στα δυνατά και αδύνατα σημεία της προσπάθειας.


Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Φαρασόπουλος (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μην Ψαρώνεις!!!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1193